• Mike 2.PNG

Pisk meg, herre konge, men ikke med graut

Det er varslet harde virkemidler for å få kristiansandere til å kjøre mindre bil og bruke mer buss, bein og sykkel.