På samme måte som mange etter terroren i Paris spontant hadde behov for å si «Je suis Charlie», sier jeg etter terroren i København «Jeg er jøde».

Audun Myhre har sagt ja til å overta som ny direktør ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Foto Tore André Baardsen

Terroren i Paris rammet 11 mennesker i redaksjonen for et blad som symboliserte ytringsfriheten, i tillegg ble en muslimsk politimann henrettet mens han lå skadet på gaten utenfor redaksjonen.Dagen etter ble en politikvinne drept i jakten på terroristene og til slutt mistet 4 mennesker i en jødisk butikk livet under en gisselaksjon.

BAKGRUNN:

De ansatte i Charlie Hebdo kjempet en bevisst kamp for ytringsfriheten og var ikke ukjent med trusler. Med rette er ofrene hedret og deres kamp har i ettertid fått massiv støtte. I Paris var det også fire mennesker som ble utsatt for ren rasistisk terror. De var jøder som handlet i en jødisk butikk, derfor ble de drept som gisler. I København lørdag 14. februar gjentar det samme mønster seg. Først angripes ytringsfriheten, deretter drepes en ubevæpnet vakt utenfor en jødisk synagoge.

Man kan velge hvilke posisjon og offentlig rolle man vil ta i kampen for ytringsfriheten. Etnisitet er ikke noe man velger. Terroren mot jøder i Europa i dag synes å være toppen av et antisemittisk isfjell som, i motsetning til isfjell i våre polare strøk, fryser seg større og større.Les Sven Egil Omdals Fripenn:

Den jødiske befolkningen i Norge er forsvinnende liten. Ifølge det mosaiske trossamfunn er det cirka 1300 jøder i Norge. Likevel meldes det om en våknende antisemittisme. I 2012 gjennomførte Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) en undersøkelse som viste at 12 prosent av Norges befolkning har utpregede fordommer mot jødene.

Neste gang du er vitne til at ordet «jøde» blir brukt som en nedsettende karakteristikk eller hører om jødiske konspirasjonsteorier, er du da villig til å arrestere den antisemittismen som ligger under?

Holocaust, den systematisk, industrielle utrydding av jøder under 2. verdenskrig, står for oss som uforståelig og umenneskelig. Men det store Holocaust var ikke mulig uten de mange små Holocaust basert på velvillige og eller likegyldige mennesker som lot og kanskje stilltiende bidro til den industrielle utrydding av mer enn 6 millioner jøder.

Konflikten mellom Israel og palestinerne er krevende og innfløkt. Ulike syn i den aktuelle politiske konflikten kan ikke og må ikke ta fra oss evnen og viljen til å kjempe mot antisemittisme. Jøder er bosatt over hele verden, og de er integrert i sine lokale kulturer. Langt fra alle er religiøst aktive eller medlem av et mosaisk trossamfunn.

De politiske syn blant jøder er like mangfoldige som i samfunnet for øvrig. Neste gang du er vitne til at ordet «jøde» blir brukt som en nedsettende karakteristikk eller hører om jødiske konspirasjonsteorier, er du da villig til å arrestere den antisemittismen som ligger under? Skal vi skape et samfunn basert på toleranse, inkludering, og et mangfold som ivaretar den enkeltes menneskeverd, må de små gruppene i samfunnet som tydeliggjør forskjeller og ulikhet, ivaretas. Nå om dagen gjelder det særlig jødene. Derfor sier jeg i dag «Jeg er jøde».