— Norske politikere har framført et unyansert forsvar for ytringsfriheten. Det fører til økt konfliktnivå og kraftigere hatretorikk, sier Aadland. Han er i Colombo, Sri Lanka, etter at han natt til lørdag reiste fra Niamey. Rapportene han har fått fra sine kontakter gjør at han mener det er på tide med et varsku om hvordan ytringsfriheten praktiseres.

Fem drept

Han forlot landet like før dramatikken begynte lørdag. Da oppstod det voldsomme protester mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo i hovedstaden Niamey. Fem mennesker ble drept og 128 såret under opptøyene, der også en kristen skole og et barnehjem ble stukket i brann, opplyser polititalsmannen Adily Toro til NTB.

Generalsekretær Øyvind Aadland i Strømmestiftelsen mener man må ta hensyn til at blafemiske ytringer provoserer og øker konfliktnivået mellom religionene. Foto Torstein Øen

Kirken til Strømmestiftelsens regiondirektør var blant dem som brant ned til grunnen. Men det er ikke Strømmestiftelsens situasjon Aadland er bekymret for. Det er konfliktnivået.

Ytringsfrihet

— Jeg er selvfølgelig målbærer og hundre prosent forsvarer av ytringsfrihet. Jeg har undervist i journalistikk på Mediehøgskolen på Gimlekollen i 10 år før jeg begynte i Strømmestiftelsen, sier Aadland.

Derfor trekker han fram pressens egne etiske retningslinjer nedfelt i Vær varsom-plakaten. Der står følgende: Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn.

— Jeg har møtt mennesker som tar totalt avstand fra terrorhandlingene i Paris mot satiremagasinet Charlie Hebdo. Men det er også mange som mener at den krenkende og blasfemiske ytringen provoserer, og da får man voldsomme reaksjoner. Vi som har jobbet i landene i sør opplever at mange har dype følelser på etnisitet og religion, og dermed øker det konfliktnivået, sier Aadland.

Enig med Støre

Han understreker at Strømmestiftelsen ikke er en evangeliserende misjonsorganisasjon, men en stiftelse som jobber ut fra et kristent livssyn. Stiftelsen samarbeider med alle religioner, og har som ett av sine mål å bygge broer og redusere konfliktnivå.

— Jeg er enig med Aps partileder Jonas Gahr Støre om at man må ha en flerdimensjonal holdning til ytringsfriheten. Ytringsfriheten må avstemmes mot Vær varsom-plakatens paragraf om respekt for etnisitet og livssyn, sier Aadland.

— Hva mener du om Charlie Hebdo?

— Det vil jeg ikke kommentere konkret. men generelt mener jeg at vi må sondre i sonen med krenkende og blasfemiske ytringsuttrykk, sier Aadland.

Krenkende

— Hvem skal definere hva som er krenkende?

— Det er jo noe av det som er vanskelig. Jeg vil i den forbindelse utfordre redaktørene til å avveie hvordan man skal definere respekt i Vær varsom- plakaten. Det er helt klart at ytringsfrihet er en legal rett grunnlagt i menneskerettighetene, men det er et etisk og moralsk ansvar å foreta en riktig avveining her, sier Aadland

— Hvilke konsekvenser mener du den måten politikere i Norge forsvarer ytringsfriheten på får for situasjonen i Afrika?

— Du kan bare se hva som utvikler seg i Algerie, Pakistan og flere andre land. Vi har en utfordring i å forsøke å senke konfliktnivået; noen må ta til fornuften her, sier han og håper at det økte konfliktnivået ikke skal ramme Strømmestiftelsen eller det arbeidet den utfører.