Det har du sikkert hørt noen ganger før. Er du student utenbys fra eller studerer du utenbys, og ikke skal hjem på valgdagen? Kanskje har du da husket på forhåndsstemming til kommune— og fylkestingsvalget, men har du husket på det samme når det gjelder Kirkevalget (hvis du er medlem i Den norske kirke)?

Frykt ikke! Du kan forhåndsstemme i andre menigheter enn din hjemmemenighet (også i andre bispedømmer) fram til 1. september. Og i din egen menighet kan du forhåndsstemme fram til 11. september. Jeg henvender meg også til alle dere andre. Kanskje, eller nesten helt sikkert, kjenner dere noen som er student - i Kristiansand eller utenbys. Minn dem på at de kan stemme ved Kirkevalget også, og mulighetene for å forhåndsstemme. Men glem nå heller ikke selv å stemme.

I Vårt Land ble det onsdag(19.08.15) presentert statistikk som viser at 37 prosent av kirkemedlemmene sier de skal stemme ved Kirkevalget. Det blir spennende å se hvor stor valgoppslutninga faktisk blir, med så viktige og konfliktfylte temaer på agendaen og med sterk mobilisering fra flere kanter. Det som jeg synes er litt skuffende er at unge under 30 år oppgir å være minst interessert i å stemme ved Kirkevalget. Dette kan og må gjøres noe med.

Det er krav om en andel på minst 20 % under 30 år på listene til bispedømmerådsvalg, og her er det flotte unge mennesker på alle lister. Menighetsrådene kan jeg ikke si så mye om. Hvis det er tanken om at det bare er «gamle folk» som engasjerer seg i kirka som medvirker til at du ikke gidder å stemme, kast den tanken fra deg nå. Selv er jeg 20 år gammel, student, kandidat til bispedømmerådet og har et brennende engasjement for Kirka. Ta oppfordringen, om du er student eller ikke. Har du muligheten - stem ved Kirkevalget. Det kan ikke kommuniseres tydelig nok, men din stemme kan være med å avgjøre Kirkas vei videre. Spre det videre!