Det betyr at prognosene tyder på at norsk fotball sier nei til boikott av mesterskapet i gulfstaten – når spørsmålet endelig får sitt svar på det ekstraordinære fotballtinget søndag.

Norges Fotballforbund (NFF) opplyser fredag ettermiddag at 470 klubber er påmeldt «generalforsamlingen» denne helgen. Siden begynnelsen av juni har VG henvendt seg per e-post til 1553 fotballklubber i landet for å kartlegge delegater og hvor de står i boikott-spørsmålet – og mottatt 247 svar på om de er for eller imot boikott.

Blant klubbene som tilhører breddefotballen, altså divisjonsnivå tre eller lavere på herresiden og divisjonsnivå to eller lavere på kvinnesiden, opplyser 92 at de skal delta med delegat på fotballtinget og stemme imot boikott. 53 klubber sier de skal bruke stemmeretten på motsatt standpunkt. Alle disse klubbene har én delegat på tinget, altså én stemme.

Inkluderes alle svarene, uavhengig om de skal delta på tinget eller ikke, sier 152 klubber fra breddefotballen at de er imot boikott. 84 breddeklubber er for. Basert på VGs tall ønsker dermed flertallet i norsk fotball at Norge skal kunne delta i VM i november neste år, sett at Ståle Solbakkens mannskap makter å kvalifisere seg.

Også blant landets 80 toppklubber – som har potensielt to stemmer hver på fotballtinget – blåser Qatar-vinden samme vei. TV 2 presenterte tidligere denne uken tall på hvordan toppfotballen planlegger å stemme på søndagens ting. Eliteserien er nesten delt på midten: Ni går imot boikott, mens syv er for etter Bodø/Glimts ekstraordinære årsmøte ble avholdt denne uken.

Men ellers i Obosligaen, Toppserien, 1. divisjon kvinner og 2. divisjon menn er majoriteten tydelig: TV 2-tallene viser at boikott-motstanderne kan regne med 68 stemmer her.

I tillegg vil Norges Fotballforbunds styre og landets 18 fotballkretser stemme imot boikott.

– Jeg tror det kan bli ganske jevnt, og synes det er vanskelig å si om det har vært noe endring blant klubbene underveis. Jeg er ingen stor valganalytiker. Det jeg håper på, er at mange møter på tinget, bruker stemmen og har gjort opp sin mening, sier tidligere landslagsspiller og samfunnsdebattant Tom Høgli.

Han var en del av NFFs Qatar-utvalg som så på konsekvenser en boikott ville innebære for norsk fotball. Etter å ha satt i gang hele Qatar-debatten i Norge i vinter og manet til boikott, snudde den tidligere landslagsspilleren underveis i sitt standpunkt. Da Qatar-utvalget la frem sin rapport og avslørte medlemmenes holdning til boikott, var Høgli blant det store flertallet som mente boikott ikke var riktig virkemiddel.

– Det viktigste for meg er å hjelpe folk der nede. De forslagene og punktene vi har kommet med, er grunnlaget for et nytt og målrettet arbeid på dette området. Blir punktene vedtatt, er det noe som ikke har vært i idretten før, sier Høgli.

– Jeg er positiv, men er også ganske spent. Spennende å se tallene dere har, men det er stor usikkerhet. Det har vært 24 timer har det vært mye diskusjoner rundt påmeldingsfrister. Virker som om det er ny utvikling i saken hele tiden.

Ole Kristian Sandvik, talsperson i Norsk Supporterallianse (NSA) og den som formaliserte boikottforslaget i norsk fotball til det ordinære tinget i mars, tror det blir en jevn avstemning søndag, også etter å ha blitt gjort kjent med VGs tall.

– Jeg er positiv, men er også ganske spent. Jeg synes det virker som om det er ny utvikling i saken hele tiden, sier Sandvik – og påpeker at det er gledelig å ha flertallet i befolkningen på sin side:

VG presenterte tidligere denne uken en måling der annenhver nordmann mener Norge bør avstå fra Qatar-VM.

– Hva forteller påmeldingen av 470 klubber deg – godt over dobbelt så mange deltagere som er vanlig på fotballtinget?

– Det viser at saken engasjerer. Kanskje den viktigste saken i Fotball-Norge på mange, mange år. Og det viser at det hjelper at klubbene blir informert om at de kan møte på tinget. Det er overraskende mange breddeklubber ikke visste at de kunne. Dette er bra for fotballdemokratiet, og så har det vært en mobilisering på begge sider, sier Sandvik.

– Tror du den norske trusselen om boikott har fått vel så mye oppmerksomhet som en reell boikott ville fått?

– En boikott ville fått enda mer. Da er det ikke bare ord, men også handling, svarer Ole Kristian Sandvik.

PS! Også et forslag for nytt divisjonssystem i norsk kvinnefotball – en spissing av serienivå tre – skal også behandles av det ekstraordinære tinget søndag.