Sandvik var en del av Qatar-utvalget og én av to medlemmer der som stemte for en ubetinget boikott da utvalget konkluderte i sin rapport tidligere i mai. Nå brukes utvalgets arbeid som faktagrunnlag for norsk fotball, der representanter for klubber og kretser stemmer for ja eller nei til Qatar-boikott på det ekstraordinære fotballtinget 20. juni.

Frem mot «generalforsamlingen» der VM-spørsmålet avgjøres, skal landets 18 fotballkretser holde informasjonsmøter med sine medlemsklubber. Her vil Qatar-utvalget blant annet være representert ved leder Sven Mollekleiv. Også Sandvik ville gjerne delta.

– Jeg sendte mail til alle de 18 kretsene og tenkte det var helt naturlig at mindretallet i utvalget også skulle presentere sitt syn, forteller talspersonen i Norsk Supporterallianse (NSA).

Fotballkretsenes arbeidsutvalg – ledet av NFF Hordalands Tore Christian Gjelsvik – konkluderte motsatt i sitt svar til Sandvik. Gjelsvik var også en av to kretsstyreledere som satt i Qatar-utvalget. Gro Langdalen (NFF Akershus) var den andre, og både Gjelsvik og Langdalen sa seg imot boikott av Qatar-VM i utvalgsrapporten.

– Vi finner ikke det naturlig at NSA er inne i kretsens møter med klubbene, sier Gjelsvik og presiserer at alle 18 kretsene var enige om dette standpunktet, at det ikke var arbeidsutvalgets beslutning alene.

– Kretsstyrene kommer til å redegjøre for sine standpunkter, NFFs styre kommer til å redegjøre for sin innstilling, og den som representerer Qatar-utvalget redegjør for rapporten. Både konklusjonen og mindretallets syn, som står i rapporten, vil bli redegjort for. Så er det opp til klubbene å stille spørsmål, fortsetter Gjelsvik.

– Betyr det at bare blir boikottmotstandere i disse møtene, siden Mollekleiv i rapporten har uttrykt at han er skeptisk til boikott?

– Jeg kan ikke svare for hva alle kretsene kommer til å innstille på. Når det gjelder representanter fra utvalget, vil de redegjøre for hovedkonklusjonen og mindretallet sitt syn i Qatar-rapporten, svarer kretsstyrelederen i NFF Hordaland.

KRETSLEDER: Tore-Christian Gjelsvik i NFF Hordaland.

Sandvik mener han absolutt kunne fått innpass på de digitale møtene når Qatar-spørsmålet diskuteres og synes vanskelig å vite hva kretsene har tenkt.

– Jeg har full tiltro til jobben Sven Mollekleiv gjør, men det er merkelig at en som er imot mindretallet skal representere mindretallet. Jeg synes det er rart ikke kretsene tilrettelegger en bedre demokratisk prosess under den viktigste saken i norsk fotball på lang tid, melder Ole Kristian Sandvik.

– Du satt i Qatar-utvalget med to av kretsstyrelederne. Hva synes du om at de ikke ønsker at du er til stede i disse møtene?

– Det krydrer situasjonen litt, det gjør det. Da er det ikke unaturlig at spørsmålet om de har en agenda kommer opp. Siden kretsene stenger boikottforkjemperne ute, møter jeg gjerne i debatt hvor som helst og når som helst. Det gjelder både fotballpresidenten og alle andre som er imot boikott, sier supportertalsperson.

– Du uttaler deg i Qatar-rapporten og holdt også et innlegg til inntekt for boikott på pressekonferansen der rapporten ble lagt frem. Du har vel fått sagt ditt?

– Det samme kan man si om flertallets innstilling. Da kan kretsene bare se pressekonferansen og lese rapporten, svarer Sandvik.

Sven Mollekleiv mener kretsene må svare på hvorfor Sandvik ikke er invitert.

– Jeg skal redegjøre for utvalgets arbeid. Begge syn vil bli presentert, så det skal Ole Kristian vite, mindretallets syn og begrunnelse er også med i redegjørelsen, sier Mollekleiv til VG.

Han rekker ikke å møte alle 18 kretsene selv, derfor vil Tom Høgli, NISO-leder Erlend Hanstveit og lederne for norsk toppfotball Leif Øverland og Hege Jørgensen møte noen av kretsene.

– De vil også presentere begge standpunkt i sitt møte med klubbene, sier Mollekleiv.