Det bekrefter utvalgsleder Sven Mollekleiv på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Hele utvalget er samstemt i at fotball-VM aldri burde vært tildelt Qatar. Og utvalget er overrasket og skuffet over at NFF og FIFA utviste mangelende evne til å ta tak i utfordringen umiddelbart etter tildelingen i 2010, sier Mollekleiv.

Han karakteriserer det hele en «kollektiv svikt» overfor migrantarbeiderne i Qatar.

Konfrontert med kritikken, svarte nåværende NFF-president Terje Svendsen at han ikke hadde rukket å lese rapporten ennå.

– Men jeg er veldig glad for at rapporten gir klare anbefalinger og er kritisk til oss. Samt at den har konkrete anbefalinger til hva vi bør gjøre i fremtiden hva gjelder påvirkning av menneskerettighetene i Qatar.

NFF-PRESIDENT: Terje Svendsen. Foto: Frode Hansen

Senere i pressekonferansen ble kritikken mot NFF tema på nytt. Da understreket Terje Svendsen at han først ble NFF-president i 2016.

– Da tok jeg umiddelbart tok opp spørsmålet med mine nordiske kolleger, sa han.

– Du er enig i at det var svikt i årene før din tid?

– Ja, sier han.

Hege Jørgensen er daglig leder i Toppfotball Kvinner, og deltok også på dagens pressekonferanse og snakket om menneskeretningslinjer:

– Det finnes utrolig få retningslinjer for norsk idrett, men spesielt for norsk fotball. Vi mener det er ekstremt viktig om man skal ha kraft, så må vi være en foregangsnasjon selv. Så vi er nødt til å være best i klassen og starte med oss selv.

Hun sier at utvalget er stolt av Qatar-markeringene til det norske herrelandslaget.

Men:

– Ansvaret for fokuset på menneskerettigheter, det påhviler toppledelsen i NFF, men også alle andre nivåer i norsk fotball, sier Jørgensen - som mener NFF bør jobbe strategisk for å oppnå innflytelse i internasjonal idrettspolitikk.

Nå legger Qatar-utvalget frem forslag til 26 tiltak overfor Qatar. Her kan du lese rapporten og de foreslåtte tiltakene.

– Gjennomslagskraft for menneskerettighetene har vært felles for hele utvalget, og vi er enige om de 26 tiltakene vi har konkretisert i fellesskap. Det ene punktet  der utvalget skiller seg, er i synet på boikott som virkemiddel. Et flertall på 12 medlemmer mener boikott ikke er det mest effektive virkemiddelet for å oppnå varige endringer i Qatar og FIFA. Et mindretall på to mener at boikott er det mest effektive virkemiddelet nå, sier Mollekleiv.

UTVALGSLEDER: Sven Mollekleiv har ledet Qatar-utvalget på oppfordring fra NFF. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Helt siden slutten av mars har utvalget hatt jevnlige møter for å berede et faktagrunnlag for norsk fotball. Den endelige beslutningen om Norge skal avstå fra å delta i fotball-VM i Qatar skjer på det ekstraordinære fotballtinget 20. juni.

Norsk Supporterallianse (NSA) bekrefter i en pressemelding, gjengitt av NTB, at utvalget ikke har kommet til enighet. NSA hadde selv to representanter, Ole Kristian Sandvik og Gina Barstad, i utvalget.

– En norsk boikott er riktig fordi det viser at Norge ikke godtar at fotballen blir brukt til å legitimere systematiske og grove brudd på menneskerettighetene, brudd på fotballens verdier og å renvaske diktaturer, sier de to.

OMSTRIDT MESTERSKAP: VM i Qatar ble etter alle solemerker tildelt etter omfattende korrupsjon i FIFA. Senere har problemer med menneskerettigheter preget nyhetsbilde når mesterskapet har blitt omtalt i media. Foto: Hassan Ammar / AP

Tror ikke på Qatar-vilje

Supporternes representanter mener det «går en grense for hva norsk fotball kan være deltakende i». Videre peker de på at en boikott er det «mest kraftfulle virkemiddelet» man har.

– Det vil være med på å sette en ny standard for hva fotballen kan akseptere i fremtidige mesterskap.

Under utredningen er ikke Sandvik og Barstad blitt overbevist om at det er gjort gode nok forbedringer i Qatar.

– Det er heller ingenting som tilsier at Qatar vil greie, eller er villige til, å gjennomføre store nok endringer i tiden fram mot mesterskapet, hevdes det ifølge NTB.

Sven Mollekleiv snakket på vegne av flertallet i utvalget i ettermiddag, og ga uttrykk for at han er uenig med Sandvik i effekten av en boikott:

– En boikott fører til at Norge kan bli satt på sidelinjen, i en tid der det aldri har vært viktigere å delta i det internasjonale samfunnet, i diskusjonene om hvordan vi skal forme fremtidens fotball, basert på verdier som vi selv ønsker å løfte frem: Likestilling, rasisme, deltakelse for alle og for å styrke demokratiet. Der må vi ikke sette oss på sidelinjen, sier Mollekleiv.

Uklart FIFA-svar

Det såkalte «Mollekleiv-utvalget» har også ha sett på andre mulige konsekvenser av en norsk VM-boikott.

Etter det VG forstår skal NFF ha mottatt et brev fra FIFA, der generalsekretær Fatma Samoura viser til organisasjonens regelverk og understreker at det er FIFAs disiplinærutvalg som må vurdere en eventuell sanksjon i fremtiden.

Ifølge NFFs egne økonomiske beregninger – der forbundets premiss er at en VM-boikott også betyr å trekke seg fra resten av VM-kvalifiseringen – er blitt estimert til mellom 100 og 200 millioner kroner.