En slik boikott vil medføre et budsjettkutt på 205 millioner kroner, ble det hevdet på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Av dette foreslår NFF-styret i sitt alternative «boikottbudsjett» at 25 prosent tas fra fotballforbundets egenkapital.

– De øvrige kuttene fordeles likt på alle aktivitetsområdene i norsk fotball, på 17 prosent, sier styremedlem Jon Mørland.

Han fortalte om et brev fra FIFA som skisserer mulige sansksjoner dersom Norge velger å boikotte Qatar-VM.

– De sier at følgende mulige konsekvenser kan følge av en boikott: Erstatningsansvar overfor FIFA, Qatar og andre nasjoner i vår kvalikgruppe. De sier at det kan komme bøter, og mulig utestengelse fra fremtidige FIFA-konkurranser. Og vi vil få bortfall fra den årlige FIFA-støtten på 13,5 millioner kroner. En boikott vil altså ha en risiko for Norge, både på dame- og herresiden, sier Mørland.

– Hvordan kan dere operere med tall på 205 millioner og kutt på 17 prosent dersom dere ikke kjenner til eventuelle bøter og erstatningskrav? Må ikke det premisset være på plass før dere går ut til fotball-Norge med et så konkret tall?

– Det vil henge sammen i morgen. Helt eksplisitt, sier Jon Mørland - og viser til når detaljene i det alternative budsjettet blir offentliggjort.

– I dette eventuelle budsjettkuttet: Hvor vil det komme, foruten det som tas sentralt i NFF? Og hvor mye usikkerhet er det i dette tallet?

– Det er alltid usikkerhet knyttet til budsjettarbeid. Men vi har tatt noen forutsetninger i dette. Av de 205 er det ikke tatt inn dersom vi fradømmes å delta i fremtidige turneringer. Det som ligger inne er det vi har beregnet frem  ved å ikke delta i resten av kvaliken og forpliktelser vi har for andre i kvalikgruppen, sier Mørland.

– Dere tolker noe av det FIFA sier. Det er ikke to streker under svaret fra FIFA. Vet vi at de vil gjennomføre dette, for eksempel bøter og utestengelse i fremtiden?

– Vi har fått et brev med en klar henvisning til en artikkel. Men ingen artikkel er skrevet for en boikott. De viser da til disse eksemplene. Men FIFA - og vi i NFF - er klare på at det er en uavhengig disiplinær i FIFA som må ta stilling til det. Så det er umulig å konkludere med to streker under svaret.

Det har gått tre dager siden det såkalte Qatar-utvalget la frem sin innstilling: Et klart flertall mente der at Norge ikke bør boikotte Qatar-VM i 2022. En lang rekke klubber og Norsk Supporterallianse støtter derimot en boikott. I dag kom også Miljøpartiet De Grønne på banen og tok til orde for det samme.

Saken skal avgjøres på et digitalt forbundsting 20. juni.