— Vi ser for oss at én halvdel av produksjonen fra Elkem Solar i Kristiansand sendes til Herøya for omstøping til silisiumblokker, den andre halvparten til søsterbedriften i Singapore for videreproduksjon til solcellepaneler. Spørsmålet er om Elkem Solar klarer å produsere nok; det kan godt ligge an til utvidelser i Kristiansand, sier Inge Grubben-Strømnes, administrerende direktør for Elkem Solar.

Fredag kom nyheten om at Elkem Solar overtar fabrikken på Herøya som har ligget tom og tilnærmet spøkelsesaktig siden Rec gikk konkurs i 2012. Da anlegget stod klart to år før, hadde det kostet 2,5 milliarder kroner.

Det har vært kjent lenge at Elkem Solar har snust på å kjøpe fabrikken, men inntil nå har det ikke blitt oppnådd enighet bostyret om pris.

Ausland tar fatt

Elkem Solars verksdirektør Geir Ausland (t.v.) og administrerende direktør Inge Grubben-Strømnes foreviget på Fiskaa sent i 2014, da Rec Solar i Singapore ble innlemmet i samme familie. Nå utvides den igjen, med Recs tidligere anlegg på Herøya. Foto: Arkiv/Rune Øidne Reinertsen

Geir Ausland, Elkem Solars verksdirektør, skal lede gjenoppbyggingen av fabrikken på Herøya. På litt sikt vil den ha 70–80 ansatte. Til sammenligning: Da bedriften gikk konkurs i 2012, mistet 700 ansatte jobbene sine.

— Å ta i bruk norsk silisiumkompetanse og ren, norsk vannkraft for å bygge solceller rundt i verden er et gunstig klimatiltak, sier Ausland i en pressemelding.

Sjefen hans, Inge Grubben-Strømnes, sier det slik i den samme pressemeldingen:

— De to fabrikkene vil inngå i verdens mest energi- og klimaeffektive verdikjede for solceller.

Støpeprosessen

Tidligere har Geir Ausland forklart Elkem Solars interesse for Rec Herøya slik:

— Klart det er interessant. Elkem Solar produserer superrent silisium. Det første kunden gjør med leveranser fra oss, er å støpe silisiumblokker, som deretter kuttes opp i tynne skiver, såkalte wafere. De brukes i solcellepaneler. Kan vi få kontroll over støpeprosessen også, kan vi tilpasse den vår egen prosess.

Samme mann har imidlertid hatt sine betenkeligheter også:

— Skulle fabrikken tas i bruk på nytt, måtte den bygges totalt om. Produksjonsanlegget er blitt avleggs, uttalte han til gjester fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen sent i 2014. ## Kinesisk kapital

Elkem Solar er som kjent eid av Bluestar – statsdominert, kinesisk storkonsern. Tidligere i år kjøpte Bluestar også Rec Solar i Singapore, til stor jubel hos Elkem Solar på Fiskaa i Kristiansand.

Nå kjøpes altså Rec-fabrikken på Herøya også.

— Herøya passer godt inn i Bluestars satsing på å bygge seg opp i hele verdikjeden, fra solsilisium til paneler. Herøya blir som et nytt produksjonsavsnitt for Elkem Solar. At det bare ligger to timer unna, forenkler tilbakemeldingsprosessen, kommenterer Inge Grubben-Strømnes.

Ikke helt i boks

Elkem Solar har satt som betingelse for kjøpet at selskapet skal kunne bruke de neste seks månedene på å få oversikt over investeringsbehovet. I tillegg inneholder fredagens pressemelding klare signaler om at "virkemiddelapparatet" – Innovasjon Norge, Siva, Enova, Nav og andre – forventes å støtte solid opp om nysatsingen.

Faller ting på plass, er ambisjonen å starte ny drift første halvår 2016.