KRISTIANSAND: — Vi skriver historie når vi her er enige om en intensjonsavtale. Greier vi å slå sammen disse kommunene, står vi før den største kommunesammenslåingen i Norge. Da vil fylkesgrensa også ryke, er mitt tips. Og da skaper vi bedre liv for innbyggerne på Sørlandet fremover, sa Kristiansands ordfører Harald Furre (H) klokka 18.30 tirsdag kveld.

Da var et maratonmøte av et felles formannskapsmøte ferdig. Politikerne i Søgne, Songdalen, Birkenes, Lillesand og Kristiansand hadde deltatt.

— Anbefaler Lillesand å si ja

— Vi har en avtale, selv om den skal godkjennes formelt 18. februar. Og nå er jeg klar til å si at jeg anbefaler alle i Lillesand å si ja til denne sammenslåingen, sa Lillesand-ordfører Arne Thomassen.

— Vi blir større enn Stavanger og vi vil merkes på en ny måte. Jeg er stolt over det vi nå skaper, sa Songdalen- ordfører Johnny Greibesland.

— Jeg var i tvil, nå er jeg sikker. Vi får en mer hørbar stemme nasjonalt. Og vi skaper bedre tjenester sammen. Dessuten hjalp det jo veldig med løfter om ny svømmehall i Søgne, sier Søgne-ordfører Astrid Hilde.

Gikk til valg på motstand

Den som ikke vet om han er for eller mot ennå, er Birkenes-ordfører Anders Christiansen.

— Vi har fått en god avtale for Birkenes. Men jeg gikk egentlig til valg på motstand mot storkommune. Derfor må jeg hjem og tenke meg om før jeg konkluderer. Vi kan ikke få en bedre avtale, men jeg kan ikke anbefale den før jeg har tenkt mer, sier han.

Les også:

Ekstraordinære møter til uka

De fem formannskapene skal nå feire med middag. Men selv om det er enighet om teksten til intensjonsavtale, er det skjær i sjøen.

Lillesand skal ha ekstraordinært bystyremøte til uka. Flere andre skal ha ekstraordinære formannskap. Kommunene er ikke enige om hvordan den såkalte fellesnemnda skal være. Det er organet som skal styre overgangen til storkommune. De spriker både mandat og størrelse og representasjon.

Dessuten er ikke intensjonsavtalen endelig vedtatt før etter runden med ekstramøter. Det skal formelt skje i et ordførermøte 18. februar.