-Vi må våge å ha litt større ambisjoner, sier Søgnes ordfører Astrid Hilde (Ap) som nå flagger sitt standpunkt for Nye Kristiansand. Foto: Reidar Kollstad

— Etter mye tvil har jeg kommet fram til at K5 er bedre enn K2, sier Hilde til Fædrelandsvennen.

Dermed legger den tidligere storkommuneskeptikeren nå sin politiske tyngde inn i forsøket på å skape en ny kommune av Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne og Songdalen.

K2-varianten bestående av bare Søgne og Songdalen ser hun som mindre gunstig totalt sett.

— Det ble utslagsgivende at vi har fått på plass en demokratimodell jeg har tro på. Dermed får vi fortsatt lokal innflytelse i lokale saker, poengterer hun.

Vanskelig uten IKS

Astrid Hilde mener også at kvaliteten på tjenestene på sikt blir bedre i en storkommune, ikke minst fordi K5 har varslet at de vil avvikle de mange interkommunale selskapene (IKS) der tjenesteutviklingen ligger i dag.

— Det blir vanskelig for Søgne å klare seg uten IKS-ene, og resultatet blir at vi må la noen andre finne opp kruttet, og så kan vi bruke det senere. Jeg ønsker at Søgne selv skal være med å utvikle ting, både innen velferdsteknologi, digitalisering av tjenester, og på områder som angår arbeidsmarkedet og næringslivet, sier hun.

Men også muligheten for nasjonal gjennomslagsevne har veid tungt for Søgne-ordføreren:

— Vi må tenke 50 år fram i tid, og da er det mange store prosjekter vi klarer å løfte bedre i K5 enn i K2. Ikke minst tenker jeg da på E 39 som er en av de aller viktigste sakene for Søgne, og der vi kjemper om midler med Trøndelag og andre regioner, sier hun.

Større ambisjoner

— Med K2 kan vi heller ikke sikte så høyt som vi kan i K5. Jeg mener vi må våge å ha litt større ambisjoner, og K5 satser på næringsutvikling og innovasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå. Også i et klimaperspektiv er det bedre å være stor fordi vi da kan se på arealplanleggingen i en større sammenheng, mener hun.

— Det er også viktig å få på plass en ordentlig videregående skole, og selv om det er et fylkeskommunalt ansvar, tenker jeg vi også der vil ha større innflytelse om vi er større, sier Astrid Hilde.

— Og dersom vi havner utenfor det gode selskap, ser jeg for meg at veldig mye kan havne i Lillesand eller ved Timenes-krysset, og det vil ikke være gunstig for Søgnes innbyggere, legger hun til.

Stordriftsulemper

Astrid Hilde har ledet skrivegruppene som har utformet intensjonsavtalene for både K5 og K2, og etter at begge utkastene nå er klare, ser hun klare fordeler med bli en del av storbyen - samtidig som Søgne fortsetter som bygd. Men det er også noen ulemper:

— Det kan bli større og mer tungrodd byråkrati som gjør oss mindre smidige enn vi vil være i K2. I en liten organisasjon er det enklere både å få til tverrfaglig samarbeid og å hive seg rundt raskere, og dette er ting vi må være obs på, slik at vi kan prøve å unngå dem i en storkommune.

Ordfører Astrid Hilde har foreløpig ikke forankret sitt standpunkt i Ap-gruppen:

— Dette er mitt standpunkt, og nå skal vi ha en prosess i partiet, sier hun.

Også i Søgne kommunestyre vil det bli en prosess, for allerede 17. februar kommer spørsmålet om folkeavstemning opp igjen, etter at de tidligere har vedtatt ikke å ha det.

Greibesland enig

— Tror du det blir vanskelig å få Søgnes innbyggere med på å dele ditt standpunkt?

— Det vet jeg ikke. Jeg har inntrykk av at mange nå er positive til K2, og er redd for at Søgne skal miste sitt særpreg, og at tjenestene skal bli dårligere hvis vi blir større. Men sånn er det jo ikke. Heller ikke vil det bli høyere nivå på eiendomskatten, som mange tror. Så får vi se hva de mener når de får satt seg inn i avtalene, sier ordfører Astrid Hilde.

Også Songdalens ordfører Johnny Greibesland (Sp) går for K5:

— Jeg flagget mitt syn i formannskapet onsdag før vi behandlet saken om folkeavstemning, sier Greibesland til Fædrelandsvennen.

Han har ledet arbeidsutvalget i K5-prosessen, og landet på samme konklusjon som kollega Hilde.

— Vi har jobbet med begge alternativene, og er enige om at vi kommer best ut med K5, sier han.

Greibesland vet ennå ikke hva flertallet i kommunestyret vil gå for, og er også spent på meningen til de ansatte og innbyggerne.

— Vi har en stor jobb foran oss, konstaterer han.

Tirsdag møtes formannskapene i K5-kommunene på Rica Dyreparken Hotell for å finpusse den endelige intensjonsavtalen.