• Terje Sørensen ble frikjent men Siem Offshore Inc dømt i skatterettssaken som i mai gikk i Kristiansand tingrett. Fra venstre: Kyrre Eggen og Harald Willumsen, begge fra Advokatfirmaet Wiersholm; Eystein Eriksrud, styreformann Siem Offshore; Terje Sørensen, administrerende direktør i Siem Offshore; og Henning Harborg, Advokatfirmaet Thomassen. FOTO: Sondre Steen Holvik

Selskapet: 5 millioner i botTerje Sørensen: frikjent

Daglig leder i Siem Offshore, Terje Sørensen, ble mandag frikjent i skattesaken mot ham og Siem Offshore. Selskapet ble imidlertid domfelt og må ut med 5 millioner kroner i bot og 300.000 kroner i inndragelse til statskassen.