• NY KREFTPLAN: Avdelingsleder Svein Mjåland ved Senter for kreftbehandling har fått problemer med å fullføre arbeidet han leder med en ny kreftplan for sykehuset. Til venstre fagdirektør Per Engstrand. Her presenterer Mjåland delrapporter og diskuterer veien videre med ledelsen og ansatte på Hotell Norge i Kristiansand. FOTO: Torstein Øen

Striden rammer kreftplanen

Konflikten rundt tarmkreftoperasjonene gjør at kreftsjef Svein Mjåland ikke kan fullføre en del av kreftplanen, men overlater den til sykehusledelsen.