KRISTIANSAND: — Slik jeg ser det har pasientsikkerheten blitt satt til side for husfredens skyld. Man har vært mer opptatt av å beholde fred og harmoni mellom Arendal og Kristiansand, enn pasientens beste. Ledelsen visste at forholdene i Arendal var dårlige, de fikk flere bekymringsmeldinger i fjor, men foretok seg ingenting, uttaler Mjåland.

— Komplikasjonstallene burde ha ført til handling med en gang de ble kjent, mener han.

— Klinikksjef Geir Bøhler viser til at det har blitt bedre i Arendal det siste halvåret?

— Det er for tidlig å trekke en slik konklusjon etter et kun et halvt års observasjonstid. Til det er antall utførte operasjoner for lavt. Jeg kan ikke utelukke at forholdene er blitt bedre, men for alt vi vet kan en eventuell bedring av komplikasjonsraten også skyldes tilfeldigheter. Etter min mening er det derfor feil å sette pasientsikkerheten på spill basert på usikre antagelser, sier Mjåland.