KRISTIANSAND: Det framgår av protokollen fra Hovedarbeidsmiljøutvalgets (Hamu) møte onsdag 20. mars. Der har representantene blant annet behandlet relevante saker til styremøtet som pågår torsdag 21. mars.

Under sak 13 står følgende protokollført:

Operasjoner for tykktarmkreft:

• HAMU beklager at uenigheter om faglige forhold skjer i media, med konsekvenser for både folks tillit til SSHF og for arbeidsmiljøet. HAMU vil på ny anmode om at slike diskusjoner skjer internt.

Det er lederen for Senter for kreftbehandling, Svein Mjåland, som i Fædrelandsvennen har gitt uttrykk for denne uenigheten. Han mener tarmkreftoperasjonene burde overføres til Kristiansand.

Mjåland uttalte i Fædrelandsvennen 19. mars at han ikke mente sykehuset i Arendal var kvalifisert til å utføre operasjoner på pasienter med tykktarmkreft, og han rådet pasienter med denne type kreftsykdom til heller å la seg operere i Kristiansand.

— Jeg har gitt en klar anbefaling om at denne typen kirurgi i Arendal må stanses umiddelbart, og at disse pasientene, som i antall er rundt 40 i året, overføres til Kristiansand, uttalte Mjåland til Fædrelandsvennen.

Assisterende klinikksjef og leder av Hamu, Siv Osen Ostermann, sier de ikke retter kritikk til at tallene har blitt offentliggjort, men at diskusjonene om faglig uenighet tas i pressen.

— Når det er faglig uenighet internt i sykehuset, så ønsker Hamu at disse diskusjonene tas internt. Vi har ingenting imot at fagdirektør forteller om tallene i media, men vi er et organ som skal tenke på arbeidsmiljøet, og da er vi av den oppfatning at det beste for arbeidsmiljøet er å ta disse diskusjonene internt, sier Ostermann.

- Mjåland påpeker at han har tatt saken internt først, men at ingenting skjedde, derfor reagerer han i pressen. Hva tenker du om det?

— Vi i Hamu kjenner ikke til bakgrunnen i denne saken, eller hva som har foregått av diskusjoner tidligere. Vi mener bare at denne saken, og andre saker som går på faglig uenigheter, skal tas internt. Det er viktig at ikke pasientene blir unødig skremt, mener Ostermann.

- Men dette er en alvorlig sak, 23 pasienter har blitt feilbehandlet. Er det ikke poeng at publikum får vite at flere av sykehusets ansatte har forsøkt å fortelle om de alvorlige forholdene i Arendal over tid?

— Vi mener det er helt riktig at man forteller om funnene i rapporten, noe også Engstrand og Olsen har gjort, det er helt riktig at det kommer fram, svarer Ostermann.

- Hva med Mjålands refs av ledelsen for ikke å ha grepet fatt i saken tidligere?

— Vi mener ikke det er nødvendig å ta det i pressen. Det er noe som kan diskuteres internt, sier Ostermann.

Ifølge protokollen var følgende til stede på Hamu-møtet, og ingen av dem har reservert seg gjennom protokolltilførsel:

Siv Osterman, ass. klinikksjef Kirurgisk klinikk, leder av HAMU, Nina Føreland, organisasjonsdirektør, Anne Grethe Vhile, personalsjef, Øyvind Rosenvinge, HVO, Randi Torjussen, HVO, Bjørg Nikolaisen, FTV og Torill Skaiaa Førsund, HTV.

Svein Mjåland er uenig med Hamu, og mener åpenhet er viktig.

— Jeg står 100 prosent inne for det jeg har gjort. Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke tok denne saken opp tidligere, dette burde vært kjent for lenge siden. Kritikken fra Hamu får stå for deres regning, sier Mjåland.