• Arvid Grundekjøn, styreleder for AKO Kunststiftelse, og SKMUs styreleder Jan V. Johannessen (til h.)undertegnet fredag avtalen som gir SKMU evigvarende råderett over kunstgaven fra Nicolai Tangen. FOTO: Reidar Kollstad

Historisk avtale baner vei for Kunstsiloen

Sørlandets Kunstmuseum gis evigvarende disposisjonsrett over kunstgaven fra fondsforvalter og kunstsamler Nicolai Tangen.