I "Kunstsilo X" er siloen skåret på tvers med foajé og terrasse i midtetasjen, og Nicolai Tangens kunstsamling i underetasjene og Sørlandets kunstmuseum i overetasjene. Kulturskolen ligger i eget bygg på baksiden tilknyttet en ny kulturplass. I "Kunstsilo X" er siloen skåret på tvers med foajé og terrasse i midtetasjen, og Nicolai Tangens kunstsamling i underetasjene og Sørlandets kunstmuseum i overetasjene. Kulturskolen ligger i eget bygg på baksiden tilknyttet en ny kulturplass. Foto: Fotobestilling FVN

Seks vinnere videre til Silo-finalen

Seks av 101 arkitektforslag er plukket ut til å kjempe om den endelige seieren i konkurransen om å skape et kunstkvartal på Silokaia.

I "Kunstsilo X" er siloen skåret på tvers med foajé og terrasse i midtetasjen. Foto: Fotobestilling FVN
I "Kunstsilo X" er siloen skåret på tvers med foajé og terrasse i midtetasjen, og Nicolai Tangens kunstsamling i underetasjene og Sørlandets kunstmuseum i overetasjene. Kulturskolen ligger i eget bygg på baksiden tilknyttet en ny kulturplass. Foto: Fotobestilling FVN
I "Silosamlingen" legges et nybygg på siloens østside. De fleste av de 30 siloenes nederste deler kuttes mellom nybygget og dagens lagerbygg, og skaper nye åpne museumsarealer. I toppetasjen blir det terrasser. Foto: Fotobestilling FVN
"Kulturakse" skjærer siloen på langs, og fjerner to av silorekkene slik at det blir en helt ny passasje fra baksiden til sjøen. Samtidig kommer det nybygg på bakssiden, og utstillingslokalene fordeler seg etasjevis både i nybygg og siloen. I toppetasjen er det tenkt en utendørs hage. Foto: Fotobestilling FVN
I "Silosamlingen" legges et nybygg på siloens østside. De fleste av de 30 siloenes nederste deler kuttes mellom nybygget og dagens lagerbygg, og skaper nye åpne museumsarealer. I toppetasjen blir det terrasser. Foto: Fotobestilling FVN
"Kulturakse" skjærer siloen på langs, og fjerner to av silorekkene slik at det blir en helt ny passasje fra baksiden til sjøen. Samtidig kommer det nybygg på baksiden, og utstillingslokalene fordeler seg etasjevis både i nybygg og siloen. I toppetasjen er det tenkt en utendørs hage. Foto: Fotobestilling FVN
"Kulturakse" skjærer siloen på langs, og fjerner to av silorekkene slik at det blir en helt ny passasje fra baksiden til sjøen. Samtidig kommer det nybygg på baksiden, og utstillingslokalene fordeler seg etasjevis både i nybygg og siloen. I toppetasjen er det tenkt en utendørs hage. Foto: Fotobestilling FVN
"Dream" kombinerer utstillingslokaler i siloen med et nybygg på baksiden, og siloene både kuttes innvendig og perforeres i de øverste etasjene. Foto: Fotobestilling FVN
"Dream" kombinerer utstillingslokaler i siloen med et nybygg på baksiden, og siloene både kuttes innvendig og perforeres i de øverste etasjene. Foto: Fotobestilling FVN
I "Kultur-industrielt kompleks" beholdes de fem opprinnelige silorekkene, mens Nicolai Tangens samling og Sørlandets Kunstmuseum legges i et nybygg der de øvrige fem silorekkene står i dag. Kultrskolen legges på baksiden. Foto: Fotobestilling FVN
"Lysning" bringer bygget tilbake slik det sto i 1939, med lagerbygning langs halve fasaden, Det skapes et nybygg med halvsylindrisk glassfasade. Glasssylindre preger også i toppetasjen. Museumssamlingene legges både i nybygg på baksiden og inne i siloene. Foto: Fotobestilling FVN
I "Kultur-industrielt kompleks" beholdes de fem opprinnelige silorekkene, mens Nicolai Tangens samling og Sørlandets Kunstmuseum legges i et nybygg der de øvrige fem silorekkene står i dag. Kultrskolen legges på baksiden. Foto: Fotobestilling FVN

De seks har på ulike måter kombinert den gamle kornsiloen med nybygg, og skapt rom for Nicolai Tangens kunstsamling, Sørlandets Kunstmuseum, Kulturskolen, og næringsbygg.

Se bildekarusell av alle forslagene ved å klikke på bildet øverst i saken.

I "Kunstsilo X" er siloen skåret på tvers med foajé og terrasse i midtetasjen. Foto: Fotobestilling FVN

— Vi skal skape et kunstmuseum i internasjonal klasse med en fantastisk kulturskole ved siden av, sa ordfører og juryformann Harald Furre (H) da vinnerne av første trinn i konkurransen ble offentliggjort tirsdag formiddag.Og han vil løfte publikum helt til topps:

— Noe av det vi er opptatt av er å utnytte toppen av siloen, og skape noe folk bare må besøke når de er i Kristiansand - og dermed løse billett til museet, sa han.

-Det har vært stor grad av enighet i juryen, sier juryleder Harald Furre. Foto: Kjartan Bjelland

Offentliggjøringen av vinnerne som premieres med 175.000 kroner hver skjedde på Kilden der samtlige 101 konkurranseforslag står utstilt fram til 9. juli.Navnet på finaleprosjektene som skal videreforedles i høst er «Kunstsilo X». «Silosamlingen», «Kulturaksen», «Dream», «Kultur-Industrielt Kompleks» og «Lysningen».

I "Kunstsilo X" er siloen skåret på tvers med foajé og terrasse i midtetasjen, og Nicolai Tangens kunstsamling i underetasjene og Sørlandets kunstmuseum i overetasjene. Kulturskolen ligger i eget bygg på baksiden tilknyttet en ny kulturplass. Foto: Fotobestilling FVN

Anonyme arkitekterMen navnet på arkitektkontorene som går videre til trinn to i konkurransen forblir en hemmelighet inntil den endelige vinneren kåres i desember.

Det er bare konkurransesekretariatet i Norske Arkitekters Landsforbund som kjenner deres identitet, og juryen foretar sine vurderinger uten å vite hvem de er.

Arkitektkonkurransen arrangeres av Kristiansand kommune, Sørlandets Kunstmuseum og Kanalbyen Eiendom, og en rekke personer med interesse for prosjektet møtte opp da vinnerne ble offentliggjort. Foto: Kjartan Bjelland

— De mest spektakulære forslagene har ikke nådd opp, og det skyldes at vi har noen hovedhensyn å ta, sier juryleder Harald Furre.- Det er både å ta vare på siloen, skape gode byrom, ta hensyn til Kilden, og ikke minst skape gode og funksjonelle lokaler for utstilling av billedkunst. Det siste har jurymedlemmene Leonard Rickhard og Karin Hindsbo vært veldig tydelige på, og det vil også bli ivaretatt i neste fase, sier Furre.

I "Silosamlingen" legges et nybygg på siloens østside. De fleste av de 30 siloenes nederste deler kuttes mellom nybygget og dagens lagerbygg, og skaper nye åpne museumsarealer. I toppetasjen blir det terrasser. Foto: Fotobestilling FVN

Fra Farsund til AthenI tillegg til finalistene, er tre forslag innkjøpt av juryen. Der er arkitektene nå offentliggjort, og det viser seg av deltakelsen er så vel lokal som internasjonal: De tre er «Arkiv. Samling» (Stiv kuling arkitekter AS, Farsund), «Kaleidoskop» (Laboratoriet, København) og «Aktiver. Generer. Integrer» (Spach, Athen + Meinich, Oslo).

Ytterligere tre har fått hederlig omtale, og det er «Den andre siden» (Homu Architecture, Paris), «Kornsilo/Kunstby» (Kåmmån AS, Oslo) og «Det rå og det kogte» (Adam Khan Arcitechs, London).

"Kulturakse" skjærer siloen på langs, og fjerner to av silorekkene slik at det blir en helt ny passasje fra baksiden til sjøen. Samtidig kommer det nybygg på bakssiden, og utstillingslokalene fordeler seg etasjevis både i nybygg og siloen. I toppetasjen er det tenkt en utendørs hage. Foto: Fotobestilling FVN

Konkurransen ble utlyst i februar, og hele prosjektet er foranlediget av at kunstsamler og fondsforvalter Nicolai Tangen i fjor vår kunngjorde at han vil gi sin kunstsamling med over 1100 verk til hjembyen Kristiansand.Deretter ble Sørlandets Kunstmuseum koblet på, og det går nå mot en samlokalisering av de to samlingene på Silokaia.

Styreleder Jan V. Johannessen ved SKMU og museets administrasjonssjef Randi Jessen som sitter i juryen. Foto: Kjartan Bjelland

— Det ligger an til at kunsten som formelt skal eies av Nicolai Tangens stiftelse blir evigvarende deponert til Sørlandets Kunstmuseum, sier styreleder ved SKMU, Jan V. Johannessen.Alle detaljer i organiseringen er ikke på plass ennå, og først når det er gjort vil stillingen som ny direktør for SKMU bli utlyst. I kabalen ligger det også at Cultiva kjøper SKMUs nåværende lokaler.

Ministeren orientert

I tillegg kan Kulturskolen bli flyttet fra Kongens gate, og få flunkende nye lokaler på Silokaia. Også Kanalbyen, som bygger boliger lenger ute på kaia, er involvert, og tanken er å skape et helt nytt kunstkvartal på Odderøya.

Nybygget er antatt å koste mellom 350 og 500 millioner kroner, og det jobbes nå med ulike finansieringsløsninger. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) ble orientert om saken da hun var i Kristiansand tirsdag, og ble forberedt på at den vil kreve økninger i kunstmuseets driftsbudsjett.

"Kulturakse" skjærer siloen på langs, og fjerner to av silorekkene slik at det blir en helt ny passasje fra baksiden til sjøen. Samtidig kommer det nybygg på baksiden, og utstillingslokalene fordeler seg etasjevis både i nybygg og siloen. I toppetasjen er det tenkt en utendørs hage. Foto: Fotobestilling FVN

Nicolai Tangens kunstsamling består i hovedsak av norske verk skapt i perioden 1930-1970, og det var hans forslag å plassere den gamle kornsiloen tegnet i 1935 av arkitekt Arne Korsmo i felleskap med Sverre Aasland.

Arkitektpris

Det opprinnelige bygget hadde bare femten siloer satt sammen i tre rekker med en seks etasjes lagerbygning i front. Dette fikk i 1939 tildelt diplom for god arkitektur og byggeskikk fra A.C. Houens fond, og er den delen som ønskes bevart.

"Dream" kombinerer utstillingslokaler i siloen med et nybygg på baksiden, og siloene både kuttes innvendig og perforeres i de øverste etasjene. Foto: Fotobestilling FVN

I 1939 ble antall siloer doblet, og i 1953 ble lagerbygningen forlenget. I tillegg kom det et tilbygg på veggen mot Kilden i 1985.Dersom planene om kunstkvartal på Silokaia realiseres, kan siloen bli omskapt på nytt.

Samtlige arkitektforslag kan studeres nærmere på nettsiden kunstsilo.no.

Vis fakta ↓
Juryen