Anita Kreken Solberg, leder i Fotterapeutforbundet. Foto: Anne C. Eriksen

— Det er en fortvilt situasjon elevene har havnet i, og jeg synes det er forferdelig leit. Vi har fått flere henvendelser fra elever i Kristiansand som frykter at de ikke får fullført utdanningen. Hvis dette stemmer vil vi oppfordre Utdanningsdirektoratet og Vest-Agder fylkeskommune til å ta ansvar, slik at de får fullført påbegynt utdanning, sier leder i Fotterapeutforbundet, Anita Kreken Solberg.

Utdanningsdirektoratet har varslet at Norsk Fotterapeutskole i Kristiansand mister godkjenning som friskole og må tilbakebetale snaut 2,4 millioner kroner i statsstøtte. I en foreløpig tilsynsrapport går det fram at skolen blant annet har jukset med elevtallet.

Det grusomme eksempelet fra Kristiansand viser hvor lite elevene har av rettigheter ved en privat skole.

- Ingen myndighet

Dersom Norsk Fotterapeutskole mister godkjenningen før semesteret er over, vil ikke elevene kunne ta eksamen. Dermed mister de muligheten til å bli autoriserte fotterapeuter.

Anita Kreken Solberg, leder i Fotterapeutforbundet. Foto: Anne C. Eriksen

— Vi har dessverre ingen myndighet over private skoler. Hvis de ikke fungerer, er det lite vi kan gjøre for elevene. Det stiller seg annerledes med offentlige skoler, sier Solberg.Hun har ikke vært borti en liknende situasjon som den Norsk Fotterapeutskole har havnet i, men sier at det har vært flere alvorlige tilfeller ved andre privatskoler.

- Dessverre ser vi flere eksempler på elever som ikke får tilstrekkelig undervisning, sier Solberg.

- Står alene

Forbundslederen ble svært overrasket da hun ble kjent med problemene i Kristiansand, og har stor sympati med elevene som går en uviss tid i møte.

— De har egentlig ikke noe sted å henvende seg, og står veldig alene i dette.

- Er du skeptisk til private skoler?

— Ja, fordi det i mye mindre grad føres offentlig tilsyn med dem. Det grusomme eksempelet fra Kristiansand viser hvor lite elevene har av rettigheter ved en privat skole. Det er ingen kvalitetssikring rundt virksomheten.

Blir ikke advart

Solberg forteller at forbundet ble kjent med det hun kaller manglende offentlig tilsyn først i fjor, i forbindelse med en sak på en skole i Lillestrøm.

- Vil du si at det er en viss risiko forbundet med å gå på en privat skole?

— Elevene er i hvert fall helt avhengige av at skolen gjør det den skal for å ivareta deres interesser. Jeg tror ikke elevene blir advart godt nok om dette på forhånd.

LES OGSÅ:

Tillitsbrudd

Ifølge Solberg er det få offentlige skoler igjen, selv om behovet for fotterapeuter er høyt. Det gjør at det dukker opp mange private utdanningstilbydere. En utfordring er ifølge henne at det mangler tilsyn med private skoler.

— Vi har sett at det er litt variert undervisning på de ulike skolene, og derfor satte forbundet og en lærergruppe fra disse skolene ned noen kriterier for hva elevene skal kunne etter endt skolegang. På grunnlag av dette har vi utarbeidet en liste over anbefalte utdanningssteder, sier hun.

Forbundslederen presiserer at ordningen er bygget på tillit, og at skolene har skrevet under på at de skal innfri kriteriene. Hun oppfatter det som har skjedd på Norsk Fotterapeutskole som et tillitsbrudd.

Uvisst når skolen mister godkjenning

Utdanningsdirektoratet kan foreløpig ikke svare på om Norsk Fotterapeutskole mister sin godkjenning før semesterslutt. Avdelingsleder Bente Barton Dahlberg i skriver følgende i en e-post til Fædrelandsvennen:

Avdelingsleder Bente Barton Dahlberg i Utdanningsdirektoratet Foto: Utdanningsdirektoratet

«Hensynet til elevene ved skolen er alltid viktig når vi vurderer å trekke tilbake en godkjenning, og vi synes det er alvorlig hvis elevene plutselig blir stående uten skoleplass midt i året, fordi skolen har opptrådt i strid med loven. Vi har ikke gjort noen endelig vurdering i denne saken, men vi tar vår rolle som tilsynsmyndighet på alvor, og beslutter tidspunktet for når vi eventuelt skal trekke godkjenningen når vi fatter vårt endelige vedtak.«Dahlberg svarer slik på kritikken fra Fotterapeutforbundet om manglende tilsyn med private skoler:

«Vi fører tilsyn med private skoler (de heter friskoler nå) og vi tar oppgavene våre som tilsynsmyndighet på alvor. Vi er opptatt av at alle barn og unge har rett til en trygg og likeverdig opplæring av høy kvalitet og at våre tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode. I 2014 gjennomførte vi 80 tilsyn med alle de 306 friskolene. I tillegg gjennomførte vi årsregnskapstilsyn med de 306 skolenes årsregnskap.«