KRISTIANSAND: Eierne av båtene som ble ødelagt i brannen i båtlageret i Kongsgårdbukta, blir lovet kjappe oppgjør av forsikringsselskapene.

— Når folk har vært så uheldige at de har mistet båtene sine i denne brannen, så er det klart at de skal få raske oppgjør, sier Svein Jarl Kilberg i Gjensidige Nor forsikring.

— Vi er innstilt på å utbetale erstatninger raskt og effektivt, sier informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland i If skadeforsikring, som sier at hennes selskap har vært i kontakt med samtlige kunder som er involvert, og at den første erstatningen allerede er utbetalt.

Diskusjon

Allerede nå pågår det en diskusjon om Kristiansand havn må punge ut med hele erstatningen etter brannen, siden bygningen ikke skal ha vært godkjent som båtlager. Men både Kilberg sier at det er noe den enkelte båteier ikke trenger å bekymre seg over. Det er «advokatmat».

— Hvordan beregnes erstatningene?

— Vi tar utgangspunkt i båtens markedsverdi i dag. Hvis båten ble kjøpt for 250.000 kroner for fem år siden, og markedsverdien i dag har steget til for eksempel 300.000, så vil dette beløpet bli erstattet. Men det forutsetter at det er innenfor forsikringssummen som er avtalt i polisen. Hvis den samme båten bare er forsikret for kjøpesummen, 250.000 kroner, vil det være maksimum av det vi utbetaler, forklarer Svein Jarl Kilberg.

Båtens alder har altså ingen betydning i seg selv, det er dagens markedsverdi som brukes i forsikringsoppgjøret.

Markedsverdi

Forsikringsselskapet Gjensidige Nor bruker Internett og Finn.no for å fastsette markedsverdien. Kilberg sier at dette fungerer greit, og at han ikke har opplevd at noen saker har gått til skjønn på grunn av uenighet mellom forsikringsselskapet og båteieren.

— De som har fått båten sin skadet i brannen i Kongsgårdbukta, må fortest mulig ta kontakt med sitt forsiktingsselskap, oppfordrer Svein Jarl Kilberg. Han tror at en del båteiere er av den oppfatning at skadeoppgjøret går av seg selv i denne saken, men slik er det ikke. Den enkelte båteier må selv melde inn skade til forsikringsselskapet.

Ingen differensiering

Om båten har stått inne i lageret eller ute, har ingen betydning for oppgjøret i denne omgang. Men Kilberg sier at det nok vil komme er differensiering i polisene i forhold til om båtene står inne eller ute.

— For de som har vært uheldige og mistet båten har ikke noe av dette betydning nå. Vi får bare være glade for at det ikke er april, for nå har folk en sjanse til å skaffe seg en ny båt før båtsesongen begynner, sier Svein Jarl Kilberg.