KRISTIANSAND: Hallen på Kongsgård, som ble disponert av Vågsbygd Båtservice, var ikke godkjent for oppbevaring av båter. Politiet har ikke funnet at noen kan straffes for selve brannen, men vil nå undersøke om båtlagringen var straffbar.

— Vi vil finne ut mer om leieforholdet til båthallen, og hva slags kontrakt som eventuelt foreligger. Vi skal undersøke om de har brutt plan- og bygningsloven, sier kriminalsjef Arne Pedersen i Agder politidistrikt.

— Den ene hallen ble godkjent til verksted og dekklager i 1972, og hall 2 og 3 ble godkjent for bruk som bilverksted i 1975. Etter dette har vi ingen søknad om endret bruk av bygningene, sa byggesaksleder Bjørn Harald Andersen i Kristiansand kommune til NRK Sørlandet like etter brannen fant sted.

Bakgrunnen for at politiet nå ser på saken på nytt, er en oppfordring fra førstestatsadvokat i Agder, Erik Erland Holmen. Holmen var i dag ikke tilgjengelig for kommentar.

Politiet vil bruke tid på å gjennomgå opplysningene i saken, før de eventuelt går til videre etterforskning.

— Det vil nok ta et par uker før vi har alt på plass, sier Pedersen.

Ønsker etterforskning

Verdier for 100 millioner kroner gikk tapt under brannen den 30.november i fjor.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ser på ulovlige båthaller med dårlig brannvern som et problem. Direktoratet ønsker derfor at politiet etterforsker båthallen på Kongsgård.

Kristiansand kommune gjør nå også forberedelser til en mulig anmeldelse av sin egen havn, som er juridisk og økonomisk selvstendig.

Kommunen har bedt havna om en skriftlig redegjørelse om hvorfor bygget ikke var lovlig regulert.