KRISTIANSAND: — Vi har ingen annen søknad enn at den ene hallen ble godkjent til verksted og dekklager i 1972, og hall 2 og 3 ble godkjent for bruk som bilverksted i 1975. Etter dette har vi ingen søknad om endret bruk av bygningene, sier byggesaksleder Bjørn Harald Andersen i Kristiansand kommune til NRK Sørlandet.

Dermed er det klart at loven er brutt.

— Endring av drift er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven, sier Andersen.

Det viser seg da at bygningen, som er eid av Kristiansands havnevesen, ikke var i lovlig bruk som båtlager. Ifølge Andersen finnes det ingen tillatelse til en bruk som lager av så mange brannfarlige båter med drivstoff og gass ombord, skriver NRK Sørlandet.

Ingen søknad om bruksendring

Regningen etter storbrannen kommer nå inn til forsikringselskapene, men den kan til slutt vise seg å havne på desken til eieren av de nedbrente hallene nemlig Kristiansands havnevesen.

Dersom bygningen var i ulovlig bruk, kan forsikringsselskapene fremme et såkalt regresskrav overfor huseieren.

Diskuterer regresskrav internt

Både bygningen, maskiner og flere av de 70 båtene i bygget var forsikret hos If Skadeforsikring for rundt 60 millioner kroner.

Forsikringsselskapet vil foreløpig ikke si noe offisielt om denne regningen vil bli sendt videre til havnevesent, som er et selvstendig foretak innen kommunen. Ifølge NRK skal et slikt regresskrav allerede nå bli diskutert internt i selskapet.

Reagerer

Ved forebyggende avdeling i Kristiansand brannvesen reageres det nå på at bygget ikke var godkjent som båtlager.

— Vi kommer til å se etter om det finnes flere båtlagre i Kristiansand, som ikke er lovlige. Vi må samarbeide med Plan- og bygningsetaten for å kunne avdekke om bruken er tillatt, sier Jan Røilid ved Kristiansand brannvesen til NRK Sørlandet.