— Jeg vil ikke si noe om tallene før den eksterne granskingen er over. Men jeg kan si at vi kommer ikke dårligere ut enn tallene man har operert med til nå, sier Bernstein

Arendal-legen har foretatt sin egen gransking av tallene bak kreftskandalen. Han påpeker at både hans tall og tallene som har versert tidligere er ukontrollerte, og derfor vil han avvente den eksterne granskingen før han går bredt ut og kommenterer.

— Vi har gått gjennom operasjonsprotokollen for 2010 og 2011 og holder på med 2012.Det er nyanser her i forhold til opprinnelige tall, og tolkningen av disse, men det kan være kilder til feil i mine tall også, sier seksjonsoverlege Bernstein.

23 komplikasjoner

I forrige uke kom det fram at av totalt 79 tarmkreftpasienter som er blitt operert i Arendal de to siste årene, har 23 fått komplikasjoner med operasjonssåret og er blitt operert på ny. Det normale er at rundt fem prosent av de opererte må inn på nytt. Tallene kom fram i forbindelse med et arbeid som pågår for å lage en ny kreftplan ved sykehuset.Torsdag orienterte direktør Jan-Roger Olsen styret ved Sørlandet sykehuset om at det ikke blir gjennomført flere tarmkreftoperasjoner i Arendal før resultatet av en ekstern gransking er klar.

Gransking

Granskingen gjennomføres av spesialkonsulent og mangeårig kirurg ved Bærum sykehus, Halvor Gude. Han er plukket ut av administrasjonen i Helse Sør-Øst, etter at fagdirektør Per Engstrand i en mail for 14 dager siden ba om hjelp til ekstern gransking. Gude kommer i følge Engstrand til å ha klar en skisse til forklaring i løpet av onsdag, etter å ha gått gjennom samtlige journaler fra og med 2010 til i dag.

Men i helga her Bernstein selv gått gjennom samtlige journaler. Han bekrefter å ha overlevert dem til Gude, slik at de også kan ligge til grunn for granskingen.

Sannheten

— Jeg har gått gjennom alt på journalnivå, og mener jeg har kommet enda nærmere sannheten. Det kan imidlertid være feilkilder i mitt materiale, som det kan være i de ukontrollerte tallene som er presentert før, sier Bernstein.

— Hvordan har den siste uken vært for dere i Arendal?

— Det vil jeg ikke kommentere.

— Hvordan synes dere direktør Jan-Roger Olsen og fagdirektør Per Engstrand har håndtert saken?- Det vil vi la stå ukommentert til den eksterne gjennomgangen er ferdig. Det er rimelig ikke å konkludere på forhånd, selv om andre har gjort det, sier Bernstein

— Hvorfor har dere ikke slått alarm om forholdene tidligere?

— Kanskje delvis fordi tallene kan være annerledes, men det vil granskingen vise.

— Hvorfor har dere ikke brukt komplikasjonsregisteret?

— Det eneste jeg vil si om det er at det er en del ting som ikke er så rett fram som det presenteres.