ARENDAL: Og han vil selv sørge for å få saken tatt opp allerede på neste møte i styret i Helse Sør-Øst 25. april. Han påpeker at både styreleder Per Anders Oksum og administrerende direktør i Helse Sør-Øst, tidligere styreleder i Sørlandet sykehus, Peder Olsen var på sykehuset mens skandalen rullet i forrige uke.

— Når vi har så vesentlige avvik som dette, godt begrunnede spørsmål om kvaliteten på behandlingen og manglende bruk av komplikasjonsregistrert er det av en sånn alvorlighetsrad at det er helt naturlig at vi som overordnet organ ser på det. Det er veldig viktig å lære av feil, og jeg forutsetter som nestleder at denne saken kommer i orden, sier Gabrielsen.

Under landsgjennomsnittet

Det var forrige uke det ble kjent at en gjennomgang av pasientjournaler avslørte at rundt hver tredje tykktarmkreftpasient som er blitt operert ved sykehuset i Arendal (SSA) de siste to årene, måtte inn til ny operasjon etter komplikasjoner med såret. 33 prosent av pasientene i denne gruppen måtte inn til ny operasjon i 2011, 26 prosent i 2012.Landsgjennomsnittet ligger på rundt fem-seks prosent. Sykehuset i Kristiansand (SSK) lå rundt landsgjennomsnittet i 2011 og rundt tre prosent i 2012. ## Kompetente

Han framhever at styret i Sørlandet sykehus er kompetente på og interessert i pasientsikkerhet, og at styreleder Oksum holdt seminar nettopp om dette under møtet torsdag. Derfor har han tillit til at styret vil håndtere saken framover.

— Det jeg ønsker å si er at jeg er vel kjent med problemstillingen i 10-15 år om hvor man skal holde på med kreftkirurgi. Jeg forutsetter at man har fornyet gjennomgang av funksjonsfordelingen til beste for pasienten, uten å skjele til postnummer, sier Gabrielsen og gir dermed direktør Jan-Roger Olsen grønt lys for å stanse tarmkreftoperasjonene i Arendal og overføre dem til Kristiansand.