ARENDAL: — Det pågår i dag en tarmkreftoperasjon i Arendal. Klinikksjef Geir Bøhler har valgt personlig å være til stede, derfor kommer han ikke før senere i dag, forklarte administrerende direktør Jan-Roger Olsen da styremøtet åpnet på Undervisningssenteret ved Sørlandet sykehus Kristiansand klokka 09.15 torsdag.

Styret får seg forelagt direktørens skriftlige forklaring på kreftskandalen, og skal diskutere den senere i dag.

Av totalt 79 tarmkreftpasienter som har blitt operert i Arendal de to siste årene, har 23 fått komplikasjoner med operasjonssåret. Slike komplikasjoner kan føre til lekkasjer, store smerter og i verste fall dødelig utfall for pasienten.

Olsen har beklaget dette på det sterkeste og mener problemene i Arendal burde vært avdekket og gjort noe med allerede i 2010, hvilket trolig ville spart flere av de skadede pasientene lidelser.

Sykehuset har innført hastetiltak med ekstra overlege til stede under operasjonene, og i dag har altså klinikksjefen selv valgt å være til stedet for å sikre seg at det går bra med pasienten.