BIRKENES: – Områdene skal ikke gjerdes inn. Det er helt feil. Verken våre eller andre vindparker er stengt for allmenn ferdsel. Vi ønsker at områdene skal kunne brukes til både turgåing og jakt, sier Martin Westin, prosjektleder i E.On Vind Sverige.

Han sier at vindparken selvsagt vil sette sitt preg på området, men at det ikke skal bli like ille som hytteeier Daniel Bakken og grunneier Wiggo Svendsen fryktet.

– Daniel Bakken frykter iskast fra bladene. Det er et tema vi ser alvorlig på. Turbinene i Sverige er utrystet med sensorer som stopper vindmøllene automatisk når det dannes is. Driftspersonale rykker ut fysisk når de så skal startes igjen. Men vi håper at et avisingssystem er på plass om ikke altfor lang tid. Leverandøren jobber med saken, forklarer Westin.

SVARER: Martin Westin oppklarer hvordan området vindmølleparken bygges på kan brukes. Foto: Kjetil Nygaard

Rovfugl utsatt

Totalt vil de tre feltene Storehei, Oddehei og Bjelkeberget dekke 24.500 mål.

– Men kun fem hundre mål vil bli fysisk nedbygget i form av skogsveier og turbiner, sier Westin.

Grunneier Wiggo Svendsen er svært kritisk til at vindmøllene ville ta knekken på skogsfuglen i området. Prosjektlederen i E.On kan ikke love at fuglene vil unngå vindmøllene, men sier at det er et viktig tema i konsekvensutredningen.

– Det er et tema som både E.On og NVE tar alvorlig. Det stilles strenge krav på områder hvor det er mye fugl. Det meste av forskning på området har konkludert med at fugl unngår vindturbinene. Rovfugl har vist seg å være et større problem, da disse ikke er naturlig redde for vindmøllene, sier Westin.

Turområde

Prosjektlederen håper at et nytt veinettverk heller vil føre til økt bruk av området i form av fysiske aktiviteter.

– Utbygger, kommunen og grunneiere bestemmer om veiene lukkes med bom. Det pleier de å gjøre. Men likevel pleier de fem meter brede grusveiene å være populære å gå og sykle på, sier svensken.

Han har selv sett hvordan en vindpark har ført til at et skogsområde har blitt brukt enda mer etter å ha fått et bredt nettverk av grusveier.

– Ludvika i Sverige har blitt et svært populært skiområde fordi det ble lettere tilgjengelig gjennom grusveiene inn i området, sier Westin.

Torsdag 14. mars skal E.Ons konsekvensutredning legges fram for politikerne i Birkenes kommune.