FRA RISLÅ: Fra andre siden, ved Rislå, vil vindmøllene komme tett på disse husene og se slik ut i følge E.Ons konsekvensutredning. Foto: Kjetil Nygaard

BIRKENES: Konsekvensutredningen som det svenske selskapet E.On har utarbeidet etter krav fra Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) er nå klar. 14. mars skal den presenteres for Birkenes kommune.

– Etter konsekvensutredningen har vi kommet fram til at vi søker om 57 turbiner. Det er ikke sikkert at antallet blir nøyaktig 57, men det er så mange aktuelle plasser vi har per nå, sier Martin Westin, prosjektleder i E.On Vind.

Han sier at konsesjonssøknaden som firmaet skal sende til NVE nærmest er i boks.

– Det blir ikke store endringer. Alle tre områdene vi har skissert vil vi bygge vindmøller på. Storehei får 30 møller, Bjelkeberg 18 og Oddehei ti, sier han.

175 meter høye

E.On skal søke om de høyeste vindmøllene som er på markedet.

– Det er utredet vindmøller med tårn på 119 meter. Vingene på 56 meter kommer i tillegg. Det vil si at totalhøyde på vindmøllene blir på 175 meter, forklarer Westin.

Selskapet har allerede fått tillatelse til å bygge tre vindmålemaster, en i hvert av de tre områdene.

– Disse mastene vil bygges i løpet av våren. Resultatet av målingene vil gi oss verdifull informasjon om hvor høye turbiner vi må bygge. Hvis det skulle vise seg at det blåser veldig mye, så er det ikke sikkert vi trenger så høye master.

Sjenerer hyttefolk

Området på Storehei ligger så høyt at det vil bli synlig fra Vatnestrøm og områdene ved vannet Ogge. Westin bekrefter at vindmøllene vil kunne sjenere hyttefolket rundt Ogge.

PROSJEKTLEDER: Martin Westin leder vindmølleprosjektet for det svenske selskapet E.On. Foto: Kjetil Nygaard

– Vi ønsker en god dialog med hytteeiere både i og rundt planområdet. Der hytter ligger nært opp mot vindmøllene, ønsker vi å komme i kontakt med eierne, sier han.Han bekrefter at hyttefolk rundt blant annet Oggevatn vil oppleve både det støymessige og det visuelle minuset med vindmøllene.

– Det er over en kilometer fra vindmøllene til Oggevatn. Men folk i området vil tidvis kunne høre støyen svakt. Men her er det retningslinjer fra miljøverndepartementet som vi må følge, sier han.

Ønsker rask byggestart

Westin håper på byggestart allerede om to år til.

– Med de planene som foreligger, og med en rask fremdriftsplan, så ønsker vi en byggestart i 2015. Men saken skal gjennom noen ledd før det. Blant annet skal saken ut på høring igjen, og lokalsamfunnet skal få si sin mening om prosjektet, forklarer Westin.

Om det skulle komme innsigelser på Norges Vassdrags— og energidirektorats avgjørelse om konsesjon, så skal saken opp i Olje- og energidepartementet.

– Først da vil vedtak være endelig, sier prosjektlederen.

Ordfører positiv

Arild Windsland, ordfører i Birkenes kommune, ser lyst på vindmølleprosjektet, som vil gi Birkenes sårt tiltrengte skatteinntekter.

POSITIV: Birkenes ordfører Arild Windsland. Foto: Torstein Øen

– Jeg er i utgangspunktet positiv. Det er viktig at alt går gjennom de riktige prosessene, sier han.Han skjønner at dette vil sjenere noen, men mener det er flere hensyn å ta.

– Det vil nok bli dannet grupper mot utbyggingen. Det er naturlig at folk har forskjellige interesser i en sånn sak, sier Windsland.