Denne kronikken ble først publisert i Aftenposten.

Han er 19 år og russ nå. Vi intervjuet ham i et pågående forskningsprosjekt. Han fortalte at guttene på russebussen hans hadde en kampanje med slagordet «Skisesongen er ferdig i juni». Kryptisk? Ski forutsetter snø. Snø er slang for kokain. Russetiden varer til juni.

Ikke alle guttene på bussen brukte kokain, men nokså mange gjorde det, sa han. Hvorfor ville de kutte ut når russetiden var slutt? Alle var klar over at stoffet gir risiko for avhengighet, at det rett og slett kan være temmelig farlig. De brukte det likevel.

Noen hevder at stoffet «er over alt». Andre sier at vi skal ta det med ro, at det er «et marginalt fenomen». Hvem har rett?

Mindre bruk på bygda

De beste dataene kommer fra den siste nasjonale Ungdata-rapporten: 14 prosent av guttene i VG3 hadde brukt et annet narkotisk stoff enn cannabis siste år, mot 6 prosent av jentene. Oftest handler det om kokain. Men dette er nasjonale gjennomsnitt. Bruken er lavere på landsbygda. I området rundt Oslo er tallene høyere.

Ung i Oslo 2023 lanseres i slutten av mai. Da vil vi få et bedre grunnlag for å bedømme trendene.

Men allerede nå er det mulig spå nokså presist hva som vil skje i årets russetid:

  • Det kan bli nokså mye kokain i deler av Oslo-området med en fuktig russetid, det vil si der det drikkes mye alkohol.

  • Deltagelse på russebuss gir økt risiko.

  • Gutter som er preget av en særegen type maskulinitet, er særlig utsatt.

Alkoholen ligger under

Festkulturene i byers uteliv har drevet frem kokainbruken. En norsk studie av sosiologen Marit Edland-Gryt viste hvordan deltagere i Oslos uteliv likte å supplere alkohol med kokain. Det ga kvelden mer edge, for kokainrusen kan ha høy intensitet og gi økt selvfølelse.

Men ungdommene vi har snakket med, forteller også at «det er gøy at det er ulovlig». Å skaffe stoffet fra en kriminell dealer kan være spennende. Det samme kan det å få del i hemmelige ritualer og språk.

En av guttene sa: «Vi tar nøkler hele tiden, dypper dem i posen. Med en hel linje blir posen fort tom.» Hør på begrepene – cola, nøkkel, snø, skisesong. De som kan dette språket, blir insidere.

Skal vi snakke om kokain, må vi først snakke om alkohol

Men viktigst er dette: Kokain kan bidra til å kontrollere og regulere alkoholrusen. En av guttene sa: «De kaller jo kokain for «a lifesaver». Jeg var altfor full, tok en linje, da var jeg helt perfekt.» Noen linjer «cola», og du kan drikke lenger. Festen kan fortsette.

Skal vi snakke om kokain, må vi først snakke om alkohol. Det er der det drikkes mest, at kokainen får feste. Jo mer du drikker, desto mer sannsynlig er det at du også prøver kokain.

Bussen som fristed

Russebussen er noe så uvanlig som en autonom sone hvor ungdommene selv lager reglene og bestemmer. Det finnes knapt noe lignende, hverken her eller i andre land.

Bussen er en mobil fest som unndrar seg voksensamfunnets kontroll. Dersom naboer, politi eller vektere klager, ruller bussen bare videre.

Bussene er kostbare, og ungdommer som har foreldre med mye økonomiske ressurser, er oftere med på buss.

Willy Pedersen

Professor emeritus, Universitetet i Oslo og Nova/Oslo Met

Bussen er en ideell arena for ukontrollert konsum av rusmidler, og den har ofte egne budsjetter for alkohol. Vi har dokumentert at de som deltar på russebusser, drikker mye mer enn andre.

Bussen er et fristed og derfor også en ypperlig sone for å eksperimentere med ulovlige rusmidler. De siste årene har vi hørt at jointer med marihuana har begynt å supplere rikholdige lagre med øl, vin og sprit. Kokainbruken forankres i alkohol. I russebussene festes det hardest.

Vi har dokumentert at de som deltar på russebusser, drikker mye mer enn andre

Russetiden innebærer for noen hele tre-fire uker med tung fyll. Noen ganger kan man til slutt bli lei og gå rett på kokain. En av ungdommene sa: «Etter hvert blir det tungt å drikke så mye. Da er kokain en raskere vei til å bli ruset. Stikke noe opp i nesa. Det går fort.»

Heltene fra «Exit»

Den svenske skuespilleren Simon Berger spilte Adam i TV-serien «Exit». Hos Anne Lindmo på NRK fortalte han om seg selv (han er feminist) og om rollen som Adam. Adam er en iskald konemishandler, totalt skruppelløs, hyrer inn prostituerte, men er også smart og søkkrik og bruker kokain hele tiden.

Det mest interessante Berger fortalte, var at gutter kontaktet ham. Adam var et forbilde, en helt.

En av jentene vi intervjuet, sa dette om guttene på skolen som brukte kokain: «Det er guttastemning, litt sånn Wolf of Wall Street-aktig. Mest toxic kulturen ever. Et brorskap som er mot all «woke»-kultur. Drikke, tjene penger, ta kokain, alt det man ser i Exit

Kokain er et egnet stoff for å bygge opp denne type maskulinitet. Det øker selvfølelsen, kalles en «egobooster».

Den typen hypermaskulinitet som kan utspille seg i russetiden, kan nok dra med seg kokain

«Bad boy»-imaget til heltene i «Exit» kan appellere til søkende unge gutter. De kan tro at kokain kan hjelpe dem til målet.

Russelåtene er også et speil for denne maskuliniteten. Ord som hoes, puling og fitte går igjen. Rus er også viktig. Ballinciaga, de mest populære av alle, synger: «Jeg vandrer på et party som er ganske dope/En gjeng med karer på badet med noe coke/Og jeg tar linjer selv om jeg vet at det er dumt/Og mamma kan'ke være stolt, nei, nei/Men jeg gir faen.»

Tradisjonelle «maskuline» trekk øker rusbruken, «feminine» trekk demper den. Den typen hypermaskulinitet som kan utspille seg i russetiden, kan nok dra med seg kokain.

Ta en prat med ungdommen

Jeg mener altså det er tre risikokjennetegn: hard drikking, deltagelse på russebuss og en særegen type maskulinitet.

Blant gutter med disse kjennetegnene kommer nok en god del til å bruke kokain i russetiden. Hva skal du gjøre dersom en kjenner en som er i risikosonen?

Sjekk opp siden som handler om kokain, på rusopplysningen.no. Der er det nøktern og fagbasert kunnskap som viser hvorfor kokain kan være et svært farlig stoff.

Bruk over tid eller overdose kan føre til blant annet hjerneblødning, nyresvikt, hjertesvikt og hjerteinfarkt.

Det er særlig farlig å kombinere kokain med mye alkohol. Og det er slik det oftest brukes.

Men du kan supplere med dette: Kokain er også fundamentet for den mest destruktive narkoøkonomien som finnes. Veien fra fattige bønder som dyrker kokablader, til den hippe dealeren som forsyner norsk russ, er stenket av korrupsjon, blod og titusener av lik.

Noen av dem som planlegger å avslutte «skisesongen» i juni, vil få trøbbel med å slutte på grunn av avhengighet.

Noen kan også få problemer med å bryte båndene med dem som leverte stoffet. Noe kan ha gått galt, de kan ha fått gjeld. Det kan være like skummelt som selve stoffet.

Sånt kan være viktig å snakke om, selv om det kan bli en krevende prat.