Viser til kronikken fra Kristian Mjåland.

Vi har begge personlig erfart hvordan rusavhengighet ødelegger familier og derfor tar vi et tydelig standpunkt!

Vi har til sammen syv barn som har gått i forskjellige årskull på KKG de siste 10 årene. Basert på våre erfaringer har det skjedd store endringer de siste to-tre årene. For ti år siden hørte vi aldri snakk om kokain. Nå er det lett tilgjengelig over alt og noe man må forholde seg til i russetiden!

Når det gjelder busslagring på Høie, er det noe vi normalt ikke gjør. Her ønsket vi å gjøre et unntak for å tilrettelegge for russen, slik at de kunne spare noen kroner.

Vel vitende om endringene vi har erfart de siste årene, ønsket vi å forsikre oss om at det var en narkofri buss vi tilrettela for.

I den senere tid har vi som gårdeiere fått høre om økende problemer i utelivsbransjen, om bruk av narkotika på toalettene. Vi har aldri fått oppgitt navn på hvem som blir kastet ut.

Vi kan av åpenbare grunner ikke oppgi hvem vi har mottatt informasjon fra, men den er bekreftet fra mange ulike hold!