At såpass erfarne AP-kandidater videre faller på et nivå hvor de påstår at PP er et politisk parti på den ytterste høyre fløyen som fører en autoritær politikk, synes jeg også er leit, ettersom autoritære regimer kjennetegnes av begrenset ytringsfrihet, fravær av frie demokratiske valg og undertrykkelse som typisk finnes i land som Saudi Arabia, Sudan og Myanmar og gjerne i sammenheng med diktatorer og despoter. Slike påstander får stå på AP sin regning, men leit ettersom jeg først og fremst forsøker å beskytte mine barn.

PP har programfestet at familien er viktig, og er den plassen hvor alle får fellesskap og trygghet, og hvor rammebetingelsene for en god oppvekst settes. En god barndom varer hele livet, og legger grunnlaget for ethvert menneske. Familiene er samfunnets grunnstein, og må som sådan støttes av det offentlige, men familien må selv ha frihet til å bestemme. Den tryggeste og beste starten på livet for barn er i hjemmet. At AP mener dette er autoritær politikk er helt uforståelig for meg.

Som mamma mener jeg at man bør ha lov til å reagere når små barn i barneskolen blir presentert en seksualundervisning gjennom overskrifter i undervisningsmateriell som «Masse gøy, med sexleketøy!», sammen med et bilde av et stort sortiment av fargerikt sexleketøy. Eller med bilde av en penis med overskriften «Skikken med pikken». Jeg mener også jeg har lov til å reagere når det samme materiellet innehar flere bilder og overskrifter som «Ikkje forstyrr, eg runkar». Er dette det AP mener er undervisning om grensesetting og følelser for barn på barneskolen?

Jeg mener videre det fremstår som at lærere ikke har verktøyene som trengs, og at det må være lov til å stille spørsmål og da løfte debatten. Utsagn som «Vær trygg på kroppen før du dypper snoppen!» og «Sex er digg, på mange måter!» er vondt å lese når jeg vet at det er små barn på 10 - 11 år som blir presentert denne undervisningen. Er det denne undervisningen Ap mener er en del av samfunnsoppdraget?

Flere psykologer mener foreldre bør snakke med barn om pornografi først når de er 13 - 16 år. Jeg blir faktisk skremt når jeg leser at toppkandidatene til AP mener at undervisning, til 8 år gamle barn om «at onanering og orgasme er deilig», er solid forebygging av seksuelle overgrep. Vi er mange foreldre som nettopp mener det motsatte, og at det å normalisere og oppfordre små barn til seksuell aktivitet og selvnytelse kan påvirke barn overfor andre barn og voksne til å akseptere seksuelle overgrep.

Vi er mange foreldre og besteforeldre som mener at det først fremst er hjemme i familien at vi lærer å leve som mennesker i fellesskap med andre. Jeg er en mamma som er tett på barna mine, og tar ansvar for deres utvikling og læring. Som mamma tilpasser jeg læringen til barna mine i større grad enn skolen har mulighet til i dag, derfor mener jeg også at jeg skal ha lov til å stille spørsmål når jeg ser og hører om forhold som nevnt over. Faktisk mener jeg det er min plikt å løfte debatten.

La det avslutningsvis være klart at dette er spørsmål og debatt jeg løfter som mamma, og som jeg vet at mange andre mammaer, pappaer, også besteforeldre setter pris på. Noen må starte debatten.

Gjennom mitt engasjement i PP så vil jeg også der forsøke å løfte denne debatten, men for meg som mamma og også for Kristiansand PP så er det viktig å påpeke at vi ikke fremmer et ønske om å kontrollere hva små barn skal lære – tvert imot! Vår politikk bygges på at familien har definisjonsmakt på sine egne verdier. Barneskolen skal være et sted for lek, trygghet og det å bli sett. Alle barn har en iboende kreativitet, ureddhet og skapertrang som kan blomstre på det rette stedet. Dette samfunnsoppdraget er barneskolen en del av og vil skape selvstendig tenkende og uredde mennesker.