Barn kan kanskje forholde seg til å måtte få hjemmeundervisning på grunn av foresattes politiske engasjement, selv om det i lengden er bedre å få delta på lik linje med jevnaldrende.

Barn som bryter normer for kjønn og seksualitet, vil få større problemer. Det å komme på skolen og oppleve at noen er borte fordi folk som deg er på timeplanen, vil kunne oppleves både utrygt og trist.

FRI tilbyr Rosa Kompetansekurs til ansatte i skolen. Rosa Kompetanse skole har også utarbeidet et undervisningsopplegg som ansatte i skolen kan bruke. Både kurs og undervisningsopplegg er valgfritt å benytte seg av i den norske skole.

Det som ikke er valgfritt, er å være en elev som bryter normer for kjønn og seksualitet.

Det som ikke er valgfritt, er å være en elev som har familie eller nærstående som bryter normer for kjønn og seksualitet.

Barn som bryter med normer for kjønn og seksualitet, opplever verden over dårligere livskvalitet enn barn som ikke gjør det. Grunnen er ikke den seksuelle orienteringen, kjønnsidentiteten eller kjønnskarakteristikkene i seg selv, men måten barn som bryter samfunnsnormer blir behandlet på, skriver Redd Barna Norge på sine nettsider.

Barnekonvensjonen sier at alle barn er like mye verdt, har rett til å være seg selv og beskyttes fra enhver form for diskriminering.

FRI er glade for at Norge har så mange dyktige lærere og pedagoger, som fortsetter å følge både opplæringslov og Barnekonvensjonen, selv når de får brev fra Andersen.

I opplæringslovens overordnede del, finner vi formålsparagrafen «Menneskeverd», som bygger på menneskeverdets ukrenkelighet og at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av hva som ellers skiller oss.

Det er viktig å ivareta både menneskerettigheter og lovverk når mennesker som jobber med mennesker må stå i krevende stormer.

Ytterste konsekvens av polarisering i klasserommene tør vi ikke helt tenke på.

Men vi vet at barna våre vil komme sterkere ut av skolegangen om de har lært å jobbe sammen, ikke mot hverandre.

KILDER:

https://drive.google.com/file/d/1HFX0GZ8JYwNTLmkIwcFY78sAUPmkNpU0/view

https://www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse/rk-skole/

https://www.reddbarna.no/aktuelt/lhbti-rettigheter-er-ogsa-barns-rettigheter/

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/barnekonvensjonen