I sitt «fritaksbrev» viser partiet til at barnet ikke skal undervises i «Uke 6». Det er spesielt skremmende for oss som vet litt om hva «uke 6» er. Det er blant annet undervisning om grensesetting og følelser. Å lære barn hvordan de står opp for seg selv og sier nei. Hva som faktisk er overgrep og hvordan de skal unngå å tråkke over andres grenser. Undervisning om følelser og rett og slett solid forebygging av seksuelle overgrep.

Skal man tolke Pensjonistpartiet i beste mening, tror vi ikke de vil at barna ikke skal lære om grensesetting. Men innsalget til PP viser likevel hvor autoritær politikken kan bli når man 1: ikke aner hva man egentlig snakker om, og 2: ikke lar fagfolka våre gjøre jobben sin på skolen.

Den største trusselen mot dagens samfunn er at vi ikke klarer å sortere informasjon og fakta. Autoritære regimer driver en intens informasjonskrig for å prøve å kontrollere oss. Aller villest er denne trenden blitt i USA. For hvor går grensen for fritakene? Hvis du ikke tror på Holocaust, skal barnet ditt få fritak fra å lære om jødeforfølgelsen? Klimaendringer? At kjønnene er likestilt?

Skolen har et bredt samfunnsoppdrag. De skal bidra til at barna våre blir selvstendig tenkende, frie mennesker. Lærerne i Kristiansandsskolen bidrar til dette hver eneste dag. La læreren være lærer – så får autoritære regimer reflekterte og kloke hoder å bryne seg mot i fremtiden.