Dine holdninger rundt temaet oppfattes som primitive, og jeg får inntrykk av at dette blir mer prinsipielt for deg, uten at det ligger til grunn en faglig forståelse eller dybde innenfor et noe komplekst tema. For meg blir dine uttalelser sort/hvitt, enten eller. Dimensjonen når det kommer til kjønn og seksualitet er større enn som så.

Når du først velger å uttale deg offentlig i denne debatten, tror jeg det kan være gunstig å dykke dypere i materien rundt det som handler kjønn, seksualitet og ikke minst biologi.

Biologi handler om alt fra gener i enkeltceller til naturens store samspill, biologi blir ikke betraktet som en determinerende essensiell egenskap, men mer en variabel som er påvirkelig både av psykologiske og kulturelle faktorer. I genetikkens biologi finnes det flere variabler enn kromosompar XX (jente) og XY (gutt). Ved unnfangelse legges grunnlaget for utvikling av et jentefoster eller et guttefoster, men utviklingen gjennom fosterlivet kan gi et uendelig antall kombinasjonsmuligheter. Den endelige sammensetningen hvis man overhodet kan snakke om et sluttprodukt, avhenger av omgivelsenes oppfatning, individets opplevelse av hvem man er, kroppens fortolkning, uttrykk og identitet. Hvem ønsker man å være?

La meg understreke at de aller fleste opplever at det kjønnet man fikk utdelt ved unnfangelse, samsvarer med den man opplever å være, men dette gjelder ikke for alle. Hvem andre enn individet selv kan bestemme hvem man skal være?

Og ja, barn og unge kan være forvirret og kan påvirkes av det som er «trendy» eller det de blir presentert for. Men ved å ikke la de unge få kjenne til noe annet enn en verden bestående av noe som er enten eller, risikerer vi at mange barn og unge vil oppleve at de ikke hører til, at de ikke føler seg akseptert eller at de i verste fall bærer med seg skam hele livet. Det kan vi ikke risikere, for følelsen av skam kan i verste fall være dødelig.

Når det snakkes om kjønn, er dette et stort tema, og å definere kjønn kan være problematisk. Biologien er ikke todelt, den er mer mangfoldig enn hva du sikter til.

I debatten om kjønn sies det mye, og fagfeltet er både dynamisk og komplisert. Når du skriver om verdier, blir jeg nysgjerrig på hvilke verdier som er viktige for deg?

Kjønn handler om identitet, samsvar mellom kropp og hode (ikke nødvendigvis kun følelser som du refererer til). Hvem er jeg? Det handler om uttrykk, aksept, tilhørighet og opplevelsen av å være i harmoni med seg selv. Du snakker om definisjonsmakt. Da må jeg spørre deg, hvem andre enn personen selv skal få definere hvem vi er?

Du ønsker fritak for barna dine når det gjelder all lære om sex, herunder onani, beskrivelse av seksuelle handlinger, referanser med seksualisert framtoning, seksuell nytelse av alle typer former. Du ønsker fritak når det gjelder å lære om kjønnsidentitet, og all undervisning som påstår at kjønn er en følelse og et valg. Er du sikker på det?

Som voksne kan vi ikke sette grenser for hvor og når seksualiteten skal finne sted, seksualitet er en del av oss hele livet, også før vi blir født. Men det vi kan gjøre, er å sørge for at barna lærer hva som er sunn seksuell atferd og hva som ikke er bra eller lov. Alle vet at mennesker som er i harmoni med seg selv, er mer tilfreds generelt i livet, og risikoen for psykisk uhelse minsker.

Som spesialsykepleier hvor jobben min handler om å hjelpe mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep, er jeg ekstremt opptatt av at barn og unge MÅ lære om sunn seksuell atferd og seksualitet i ung alder, nettopp for å unngå skadelig seksuell atferd eller usunne holdninger knyttet til seksualitet. Når barn ikke lærer om dette, kan de lage sin egen oppfatning av hva som er sunt, lov, rett og galt, og de tyr til usunne kilder på internett for å finne ut av det. Da blir fort overfladiske pornografiske scener noe de forbinder med sunn seksualitet og tror er normalt. Det er nettopp dette vi ønsker å forebygge i ung alder med god, riktig og tilpasset seksualundervisning på skolene. Dette ønsker du at dine barn ikke skal være en del av? Som mor og fagperson innen dette feltet, må jeg si at jeg blir bekymret over dine utsagn.

Du formidler at du er opptatt av vitenskap. Da håper jeg inderlig at barna dine kan få ta del i den vitenskapen som har kommet adskillig lengre enn den vitenskapen som eksisterte på 1800-tallet.

Kilde på utsagn om kjønn: Sexologi i praksis, E. Almås og E.E Pirelli Benestad, Universitetsforlaget, 2017