Jeg kom til Norge for 16 år siden, og har gjort alt jeg kunne for å passe inn. Jeg lærte språket, tok høyere utdanning, bygde mitt nettverk, jobbet forskjellige steder, osv. Jeg prøvde hele tiden å bevise for andre at jeg var god nok.

Nylig fikk jeg en aha-opplevelse da jeg lærte om Berry's modell på Flexid-sertifiseringskurset. Modellen viser fire forskjellige måter å reagere på når man er minoritet i et nytt land: Segregasjon, isolasjon, integrasjon og assimilasjon. Et viktig poeng er at det ikke alltid er en valgt strategi, men kan være et resultat av for eksempel avvisning fra majoriteten eller ens egen minoritet.

Det som er spennende, er at det ikke betyr at man hele tiden er enten i den ene eller andre «boksen», for mange kan bevege seg mellom boksene gjennom livet.

Jeg foretrekker segregasjon når jeg har lyst til å senke skuldrene og snakke mitt språk uten å tenke på grammatikk eller uttalefeil. Når jeg vil være med dem som forstår min lengsel, når jeg velger å spise den deilige, krydrede eritreiske maten, eller når jeg feirer høytider.

Jeg prøver å bli assimilert når jeg er på jobb eller skole, ved måten jeg kler meg, ved å oppdra mine barn på en norsk måte, og ved hva jeg pakker til niste. Enten jeg gjør dette av eget valg eller ikke, har jeg følt meg isolert fra både majoriteten og minoriteten. Jeg har kjempet mye for å få en relevant jobb, og har opplevd å bli snakket ned og ekskludert fra fellesskapet i det lokale samfunnet, på grunn av måten jeg snakker.

Noen ganger har jeg valgt å trekke meg tilbake og være stille, og har måttet hente styrke for å finne riktig vei.

Jeg oppfører meg integrert når jeg får muligheten til å være meg selv og å inkludere meg blant majoriteten. Derfor er det viktig at dere, politikere, tilrettelegger slik at vi ikke blir værende i en boks.

Det er ikke sunt å være bare assimilert, bare segregert eller isolert, men vi trenger aksept og anerkjennelse for at det er helt ok å gå inn og ut av de forskjellige boksene.

Og vi trenger verktøy som tillit, mulighet, relasjon og inkludering i samfunnet for å kunne gå inn og ut av de forskjellige boksene.

Arsiema Tezare Birkedal er en av flere som holdt innlegg for formannskapet om integrering i Kristiansand i et dialogmøte onsdag. Fædrelandsvennen har fått publisere innleggene.

Les de andre her: