Helén Rosvold Andersen er tydelig i Fædrelandsvennen på at undervisningen som gis om kjønn og sex i skolen ikke stemmer overens med biologien og vil ta barna ut av skolen når denne undervisningen foregår. KrF støtter foreldrenes rett fullt ut. Barnehager, skoler og institusjoner som møter barn og unge skal ikke være arenaer for ideologisk kamp der den biologiske kjønnsforståelsen tilsidesettes.

Nylig gikk også en annen sak i Stord24 viralt; et intervju med lesbiske Gunhild Kristin Borlaug i Stord24 hvor hun mener Pride har gått for langt. Her er et utdrag: «Det er flott at ungar lærer om mangfald og kjærleik, men ein skal vere forsiktig så ein ikkje formar ungar. For mykje snakk om kjønnsidentitet kan vere forvirrande, og eg synest ikkje det har noko i barnehagar eller på barneskulen å gjere. Det er vanleg å gå gjennom fasar der ein finn ut kven ein er.»

Så hva lærer 8-9-åringer om kjønn på skolen? Her er et par utdrag fra naturfagsboken Solaris 3-4, utgitt av forlaget Aschehoug Undervisning i mars 2021, for 3. og 4. trinn: «Kjønnsidentiteten din er din egen tanke om hvem du er, og hvordan du ser deg selv. Du kan tenke på deg selv som gutt eller jente, eller ikke vite helt. Du kan ønske å bli kalt han, hun eller hen, eller hva du vil.» Videre: «Babyer kan ikke fortelle om de føler seg som gutt eller jente. Legene bestemmer hvilket kjønn babyen har ved å se om de har jentetiss eller guttetiss», heter det, før boken forteller at barna selv kan «vise hvilken kjønnsidentitet» de har, med «klær, hårfrisyre, hva du leker med og hva du gjør». «Det kan vise om du føler deg som en gutt, en jente, begge deler eller ingen av delene».

Flere lærere og helsepersonell har uttrykt bekymring over læremidler i skolen, der stereotypiske kjønnsroller for hva som er mannlig og kvinnelig blir brukt som et grunnlag for å stille spørsmål om en gutt kanskje har identitet som en jente, med behov for kjønnskorrigering, og tilsvarende at en jente kanskje egentlig er en gutt. Dette er en uheldig utvikling, og på mange måter likestilling i revers. Du er ikke guttejente selv om du liker å klatre i trær eller ikke liker å kle deg i kjoler. At en gutt ønsker seg en rosa genser eller dukkevogn til jul er ingen grunn til å vurdere et annet kjønn.

Kun et fåtall opplever å ikke kunne identifisere seg med sitt biologiske kjønn. KrF lytter til faginstansene. Både FHI og Legeforeningen vil at behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens i størst mulig grad skal være nasjonalt, ikke lokalt. Sverige har strammet kraftig inn på regelverket og behandlingspraksisen etter en grundig gjennomgang av forskningen. Aller først skal personen få psykososial støtte. Vi må ha en føre-var-holdning i spørsmål om en inngripende, irreversibel behandling og KrF vil ha 18 års aldersgrense. Det er familien som er tettest på barnet i hverdagen og det er viktig at familiene inkluderes i større grad. Familien og hjemmet er den naturlige arenaen for å trygge barnet i deres identitetsutvikling. Vi trenger også å styrke forskningen og lære om innvirkningen på enkeltmenneskers liv. Det viktigste er at alle blir møtt med at man er unik og verdifull. Det gjelder også for de som allerede har gått gjennom en kjønnsskifteoperasjon.

Alle mennesker er unike og ulike. Samtidig er det noe som er grunnleggende i samfunnet vårt, og at det finnes to kjønn, er et eksempel på det. Det er ikke én riktig måte å være mann eller kvinne på. Vi må la våre ulikheter vokse og være mer raus og imøtekommende med hverandre.

KrF heier på mangfold, men svaret er ikke flere kjønn, sa partileder Olaug Bollestad i vinter. Vi i Kristiansand KrF kunne ikke vært mer enig.