- Nopa-boikott var som en rakett i baken

Torstein Dahle har fått en del å tenke på rundt fildeling.