Varslingssaken ble igangsatt etter at Frode Pedersen tok et kraftig oppgjør med Skiforbundet i et VG-intervju på sensommeren. Han kom med påstander om mobbing, homoplakater, ødelagte ski og gjengjeldelse.

«Konklusjonen er at det ikke har forekommet lovbrudd, men at enkeltstående hendelser bryter med Skiforbundets etiske regler», skriver Skiforbundet på egne nettsider.

Skiforbundet har brukt Elden Advokatfirma i saken. Advokat Per Ragnar Bronken mener det er klart at enkelthendelser «er å anse som utilbørlig opptreden» etter Skiforbundets «etiske retningslinjer for skiidretten».

– Varslingsmottaket har brukt betydelige ressurser på å få kartlagt faktum gjennom samtaler med varsler og andre relevante personer i organisasjonen, samt innhenting av relevant dokumentasjon, sier generalsekretær Arne Baumann i Norges Skiforbund.

Smører Frode Pedersen møtte VG til intervju i august. Foto: HERMAN FOLVIK, VG

Rapporten er tydelig på at det ikke har blitt gjort lovbrudd eller at varsler har blitt utsatt for gjengjeldelse.

– Vår oppfatning på bakgrunn av det faktum som er presentert, er at arbeidsmiljøet har mange positive sider som verdsettes innad i teamet, men at det også er utfordringer. Dette fremstår imidlertid ikke som en like stor utfordring i dag og heller ikke som en dominerende del av arbeidsmiljøet, sier advokat Per Ragnar Bronken.

Pedersen var ansatt som langrennssmører der i ni år, og hadde blant annet stor suksess med ansvaret for skiene til Johannes Høsflot Klæbo fra 2017 til 2023.

Pedersen fikk ikke fortsette i Skiforbundet før den nye sesongen. Klæbo sa også nei til landslagsplass og har pekt på behandling av folk som en årsak. Klæbo tilbydde Skiforbundet å selv betale en halv million kroner for at Pedersen skulle få fortsette som hans smører.

Skiforbundet mener at arbeidsmiljøet har flere positive sider, men også utfordringer som skyldes høyt arbeidspress.

Skistyret ble informert om varslingssaken onsdag, og Skiforbundet anser saken som avsluttet. Generalsekretær Arne Baumann mener det er mye å lære av saken.

– Enten du er utøver, jobber i støtteapparatet, er tillitsvalgt eller er ansatt skal du oppleve et trygt og inkluderende arbeidsmiljø fritt for utilbørlig atferd. Selv om de aller fleste i Norges Skiforbund opplever det i dag, viser denne saken at vi fortsatt har en jobb å gjøre på dette området, sier Arne Baumann.