Fredag ettermiddag falt dommen i den såkalte Dilling-saken. Dilling tilkjennes 75.000 kroner i erstatning, men han får likevel ikke gjeninntre som administrativ leder for herrelandslaget i fotball med umiddelbar virkning.

Det kan først skje når dommen blir rettskraftig om en måned. Frem til da kan Norges Fotballforbund vurdere om det vil anke saken.

Dilling hadde dessuten bedt om 150.000 kroner i erstatning, men får halvparten.

— Grensene for arbeidsgivers styringsrett kan være vanskelige å trekke, og her har Oslo tingrett satt snevre rammer. Men retten har samtidig ikke villet gi Dilling umiddelbar rett til å komme tilbake gjennom midlertidig forføyning.

– I så måte ligger saken an til en bredere vurdering i Borgarting lagmannsrett om et år. Nå vil NFF benytte ankefristen på en måned til å vurdere dette nøyere, sier fotballforbundets advokat Nicolay Skarning til NTB.

— Vi tar dommen til etterretning. Nå vil vi i samråd med vår advokat vurdere hvordan vi skal forholde oss til dommen, sier kommunikasjonssjef Yngve Haavik i NFF.

- Men betyr dette at Dilling kan være tilbake som administrator for A-landslaget om en måned?

— Som sagt tar vi dommen til etterretning, sier Haavik, som ikke vil kommentere dommen ytterligere.

Dilling fornøyd

– Dette er ikke bare en viktig sak for meg, men for alle som står i et arbeidsforhold. Jeg vil anbefale alle faste ansatte innenfor idretten å lese dommen, fordi den gir verdifull informasjon til alle mine kolleger, sier Dilling i en pressemelding.

Dillings advokat Bjørn Fredborg Nilsen er fornøyd med dommen. Han mener den er i tråd med folks rettsoppfatning.

– Dommen viser med all tydelighet at ansatte skal ha et effektivt og sterkt stillingsvern overfor arbeidsgivere som ikke respekterer norsk lov og ansattes rettigheter, sier Nilsen.

Dilling gikk til sak mot forbundet fordi han følte seg dårlig behandlet og fordi prosessen med å flytte ham til en ny stilling har vært kritikkverdig.

Dilling ble ansatt i Norges Fotballforbund i 1984. I 2003 ble han administrator for A-landslaget. Denne jobben hadde han frem til i fjor. Da landslagssjef Per-Mathias Høgmo ønsket å endre rutinene rundt landslaget, ønsket ikke Dilling å innordne seg de nye reglene.

Det hadde i mange år vært tradisjon for at enkelte i støtteapparatet ikke alltid var tilstede hele tiden når landslaget hadde samlinger i Oslo-området. Denne praksisen var ikke Høgmo klar over. Da han fikk vite om (u)vanene, ba han sin nye støttespiller Jan Åge Fjørtoft om å formidle de nye retningslinjene. De gikk ut på at alle i støtteapparatet skulle bo på hotellet så lenge det var samling. Hvis noen skulle forlate hotellområdet for lengre tid, skulle Fjørtoft ha beskjed.

Dilling sa nei

På et møte i fjor høst ble de nye retningslinjene klargjort, men da møtet skulle avsluttes klargjorde Dilling at ingen hadde noe med hvor han sov om natten – en melding som kom som en stor overraskelse på de andre møtedeltagerne. Han ble deretter spurt på nytt av Høgmo om han virkelig mente at han ikke ville bo på hotellet under samlingene. Dette bekreftet Nittedal-bosatte Dilling. Da fastslo Høgmo at Dilling ikke lenger kunne være administrator for A-landslaget. Dermed var konflikten i gang.

I et senere møte mellom Dilling og generalsekretær Kjetil Siem fikk Siem inntrykk av at Dilling godtok å bli flyttet til U21— og yngrelandslagene – med den samme jobben og den samme lønnen.

Dilling avkreftet i en todagers rettssak i Oslo Tingrett 26. og 27. januar at han hadde vært enig i dette. Han ville heller ikke finne en minnelig ordning med NFF. Dilling ville ha saken rettslig belyst. Han har vært sykmeldt siden han brakte saken inn i rettssystemet.

Fikk riper i lakken

Per-Mathias Høgmo, Jan Åge Fjørtoft, Kjetil Siem, informasjonssjef Svein Graff og tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal var blant vitnene som var innkalt rettssaken. Der fikk Dilling litt medfart også på andre områder enn hotellovernattingen han nektet. Administratoren fikk høre at han likte å gjøre ting slik han alltid hadde gjort det. Blant annet ønsket ikke Dilling å gå over til å gi spillerne meldinger på mobil, han holdt seg til papirarkene han delte ut. Han var heller ikke spesielt utadvent.

Svein Graff nevnte også at Dilling ikke alltid fant de beste reisemåtene for landslaget. Det var imidlertid Dilling overnattingsnekt som hadde fått begeret til å renne over for NFF-ledelsen. I tillegg ble det forfektet i retten at det er helt vanlig at en ny landslagssjef gis anledning til å plukke ut de personene han ønsker å ha rundt seg. Høgmo ønsket i utgangspunktet å ha med Dilling videre. Da Dilling ikke ville innordne seg reglementet, så Høgmo ingen annen utvei enn å ønske ham vekk fra A-landslaget.

Dilling poengterte at det ikke ville være noe problem å gå tilbake til jobben på A-landslaget, selv om han har møtt mange av sine kolleger i rettssalen.