13. februar vant Guttorm Dilling rettssaken mot Norges Fotballforbund (NFF). Dilling mente at han feilaktig hadde blitt degradert fra sin stilling som administrativ leder for A-landslaget, og Dilling fikk medhold i tingretten.

Saken blir rettskraftig dersom NFF ikke anker innen fristen, som er tirsdag denne uken. Da har Dilling rett til å få jobben på A-landslaget tilbake. NFF har forsøkt å bli enig med Dilling om et forlik, men ifølge forbundets advokat er tilbudene blitt avvist av Dilling.

– NFF tvinges dermed til å vurdere en anke, sier NFFs advokat Nicolay Skarning til Bergens Tidende.

Nekter å bøye av

Det er uaktuelt for NFF å bøye av slik at Dilling får tilbake jobben rundt A-landslaget.

– NFF har tilbudt Dilling arbeid rundt U21 og øvrige aldersbestemte landslag, samt en lønnsøkning på 100.000 kroner. Det er blitt avvist, sier Skarning til Bergens Tidende.

– Han har også fått tilbud om to års sluttpakke, men også dette er blitt avvist, sier NFFs advokat.

— Aldri opplevd

NFF sendte senere mandag ut en pressemelding der de skriver at forbundet anker beslutningen fra Oslo Tingrett med anmodning om rettsmekling i lagmannsretten – så fremt partene ikke kommer til enighet før fristens utløp.

– Jeg har i mitt virke som advokat aldri opplevd en motpart som har vist så liten vilje til å finne en løsning, og jeg har aldri møtt en motpart som har fremsatt slike krav. Han sa i tillegg nei til rettsmekling. Forbundet har strukket seg så langt som mulig for å finne frem til en løsning, sier advokat Skarning i pressemeldingen.

– NFF har i samråd med meg besluttet å anke beslutningen fra tingretten til lagmannsretten med anmodning om rettsmekling i lagmannsretten – såfremt vi ikke oppnår enighet i tolvte time. Forhåpentlig kan bruk av en uhildet instans føre til enighet før en ny runde i rettssalen, sier Skarning.

NFF mener at det er et godt rettslig grunnlag for å prøve spørsmålet om arbeidsgivers styringsrett i en høyere rettsinstans.

Kravet: Fire års lønn

Dillings advokat Bjørn Fredborg Nilsen har ikke besvart våre henvendelser, men Nilsen sier til Nettavisen at det går mot ankesak. Dillings informasjonsrådgiver Jarle Aabø sier dette:

– Primært ønsker Dilling jobben sin tilbake, men hvis ikke det går har han bedt om fire års etterlønn uten arbeidsplikt. Dette innebærer totalt 2,4 millioner kroner. NFF har tilbudt ham to års etterlønn, og der står saken, sier Aabø til NTB.

Dermed går det trolig mot en ankesak, en sak som vil trekke ut i tid.