OSLO TINGRETT (Aftenposten): Også under andre dag av rettssaken Guttorm Dilling har anlagt mot Norges Fotballforbund ble regelverket for støtteapparatet et sentralt punkt. Landslagssjef Per-Mathias Høgmo var førstemann i vitneboksen, og han fortalte om møtet da Dilling nektet å godta de nye kjørereglene for støtteapparatet.

— Guttorm hadde problemer med å forholde seg til de nye reglene, og han sa at ingen kunne pålegge ham å bo på hotellet under samlingen. Ingen har noe med hvilken seng jeg ligger i, refererte Høgmo, som opplyste om at de nye reglene kom fra ham, men at det var Jan Åge Fjørtoft som fikk beskjed om å offentliggjøre dem.

Reglene Dilling ikke kunne godta var at han skulle bo på hotellet når landslaget hadde samlinger og at han skulle rapportere til Fjørtoft hvis han forlot hotellet for lengre perioder.

Nødvendig for kulturen

Høgmo fortalte retten at han ble overrasket over at de reglene han anså som helt naturlige ikke allerede gjaldt på landslaget. Han var ikke klar over at det var vanlig at folk i støtteapparatet dro hjem til seg selv om de var på samling.

— Støtteapparatet er helt nødvendig for den sportslige resultatutviklingen. Det handler om å utvikle enkeltspillere og teamet, og logistikken må fungere, fortalte Høgmo, som gjorde det klart at det helt vanlig at en nye trener bytter ut deler av støtteapparatet. Da Pep Guardiola overtok Bayern München, tok han med seg fem spanjoler.

Høgmo fortalte også om en episode hvor Dilling hadde dratt til landskamp i Frankrike én dag før de andre – uten at hverken han eller kommunikasjonssjef Svein Graff visste noe.

Dilling tok da ordet i retten og forklarte at han hadde meldt fra til tre andre i NFF og at han regnet med at disse ville kommunisere dette videre.

Dilling manglet lederskap

Høgmo forklarte at han hadde et sterkt ønske om å ha med seg Dilling videre da han overtok i 2013, men at han etter hvert oppdaget at Dilling ikke hadde alle de lederegenskapene som landslagssjefen ønsket. Han ønsket derfor at Dilling skulle utvikle seg på dette feltet – inkludert å bli mer moderne i sin kommunikasjonsform. I en digital tid foretrakk Dilling papir.

Svein Graff etterfulgte Høgmo i vitneboksen. Det var mannen som ble overordnet Dilling da Høgmo ville styrke støtteapparatet fordi det ikke fungerte optimalt.

— Dilling manglet lederegenskaper, og han hadde delegert bort flere oppgaver som naturlig lå under ham, påsto Graff, som mente at hverken han eller andre fikk noen logisk forklaring fra Dilling om hvorfor han ikke kunne bo på hotell under samlinger. Han sier også at Dilling hadde problemer med å samarbeide med Fjørtoft.

— Jeg oppfattet ikke Dilling som endringsvillig. Han følte sin posisjon truet, selv om vi sa at han skulle fortsette som administrativ leder, sa Graff.

Også Jan Åge Fjørtoft skal i vitneboksen tirsdag formiddag.