AUST-AGDER: — Det er en svært uheldig takstøkning, men beskjeden fra Nye Veier var klar. Enten øker vi bompengetakstene ellers blir det ikke vei, sier fylkesordføreren i Aust-Agder til Fædrelandsvennen.

Tirsdag vedtok fylkestinget i Aust-Agder at det skal utplasseres to automatiske bomstasjoner på den nye europaveistrekningen på snaue 23 kilometer i Aust-Agder.

Den ene, som blir plassert mellom Tvedestrand og Longum, vil koste 30 kroner å passere, mens den andre, som blir plassert mellom Longum og Harebakken, vil koste 14 kroner å passere.

- Urimelig høy rente

- I juni i fjor vedtok dere en høringsuttalelsesom tilsa at det ville koste 35 kroner i bompenger dersom man kjørte hele strekningen. Nå blir det 44 kroner, muligens 48 kroner dersom det settes av 200 millioner til tilstøtende strekninger. Hva er årsaken til takstøkningen?

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland i Aust-Agder er skuffet: -Det skulle bli raskere og billigere med Nye Veier. For E 18 mellom Arendal og Tvedestrand ser det derimot ut til å bli seinere og dyrere. Foto: Kjartan Bjelland

— I forkant av fjorårets vedtak hadde vi en dialog med Statens Vegvesen der vi ble enige om en kalkulasjonsrente på 3 prosent for veiprosjektet. Tilbakemeldingen fra Nye Veier, sju måneder senere, er at kalkulasjonsrenten ifølge samferdselsdepartementet ikke godtas, men må økes til 5,5 prosent. Det resulterer i økte finansieringsutgifter og dermed økte bompengesatser, forklarer Mørland, og legger til at man i fjor sommer diskuterte om kalkulasjonsrenten på 3 prosent og dermed taksten på 35 kroner var for høy.Han mener det fremstår urimelig at man må legge til grunn en lånerente på 5,5 prosent, når rentesatsen, også for private aktører, er mye lavere.

- Betydelig utfordring for lokalveinettet

— Med denne bompengebelastningen vil mange bilister la være å bruke veien, som igjen vil medføre en betydelig ufordring for lokalveinettet. Vi kan heller ikke lage en potetåker av et lokalveinett med fartsdumper, 40-soner og bompenger på lokalveinettet for å hindre trafikk der. Det blir helt urimelig, fortsetter fylkesordføreren.

Bompengebelastningen er så stor at mange bilister la være å bruke veien, som igjen vil medføre en betydelig ufordring for lokalveinettet, mener fylkesordfører Tellef Inge Mørland i Aust-Agder. Bildet viser nåværende E 18 mellom Arendal og Tvedestrand. Foto: ernest Boswarva

Hva tenker du om at det til sammenligning koster 30 kroner å kjøre den 38 kilometer lange firefeltsstrekningen mellom Kristiansand og Grimstad?

— Det er en god illustrasjon på at dette blir en urimelig høy belastning. Vi får håpe det blir som i Vestfold der man reduserte takstene i etterkant etter først å ha brukt for høy kalkulasjonsrente. Vi vil følge nøye med på hva lånekostnadene i prosjektet blir, sier Mørland, som ikke legger skjul på skuffelsen:

- Seinere og dyrere

— Det skulle bli raskere og billigere med Nye Veier. For E 18 mellom Arendal og Tvedestrand ser det derimot ut til å bli seinere og dyrere.

Fylkestinget ønsker også at det settes av inntil 200 millioner kroner fra bompengemidlene for å sikre videre planlegging av tilstøtende strekninger, og sikter spesielt til strekningen Risør - Tvedestrand.

For å finansiere disse eventuelle utgiftene kan bompengetakstene økes til 48 kroner for hele strekningen for privatbiler og 121 kroner for tunge kjøretøy.

Samtidig rettes det en sterk oppfordring til Nye Veier om å utrede om den to kilometer lange strekningen mellom Harebakken og Stoa kan bygge som en del av eller i forlengelsen til Arendal - Tvedestrand-prosjektet.

— Nye Veier skal bygge firefelts E 18 gjennom hele Aust-Agder. Da er det viktig at strekningene Arendal - Grimstad og Tvedestrand - Risør prioriteres høyt og så tidlig som mulig. Ellers vil det bli stor standardforskjell i begge ender av veien, avslutter Mørland.