Kraftforvalter 4.jpg Foto: Torstein Øen

— 2015 ser ut til å bli et knepp billigere enn 2014, som igjen var et billigere strømår enn 2013, sier direktør for krafthandel i LOS, Andreas Myhre, til Fædrelandsvennen.

Med årets kaldeste uke så langt bak oss, forventes strømprisene og falle omvendt proporsjonalt med de stigende temperaturene fram mot sommeren.

Svakt fallende

— Vi har vært gjennom en kald, og litt dyrere uke nå i begynnelsen av februar. Herfra og framover ser det ut som om vinteren tar pause, så da blir det lave vinterpriser som er svakt fallende inn mot sommeren, sier Myhre, og viser blant annet til redusert forbruk og snøsmelting i fjellet som forventes i mars.

Tall fra den europeiske kraftbørsen Nord Pool viser også at spotprisen for strøm, uten mva, var på sitt høyeste for året den 4. februar med en notering på 37,3 øre pr kilowatt. Mandag var den nede på 23,9 øre igjen.

Les også:

Intet krakk

Men selv om snittprisen for 2015 forventes å bli lavere enn i 2014, er det ikke noe krakk i sikte.

— Den rene engrosprisen for strøm, sett bort fra nettleie, forbruksavgift og mva, vil med det bildet vi har for oss nå kunne bli omlag et halvt øre lavere i år enn i fjor, sier Myhre.

Kraftforvalter 4.jpg Foto: Torstein Øen

Kvotehandel

Hva kan forstyrre dette bildet?

— Det pågår en politisk debatt i Europa om hvordan man skal utvikle kvotehandelssystemet for CO2, siden prisen for CO2-utslipp har blitt så lav at man ikke lenger får kuttet i utslippene. Skulle de som ønsker kraftigst lut i reformeringen av systemet, altså en dobling av karbonprisen, vil det kunne gi en økning på fem øre i strømprisen, forklarer Myhre.

Les også:

— En fantastisk historie

— Det at strømmen omsettes i euro på kraftbørsen, gjør jo at Norge, grunnet en svak krone, har en noe høyere strømpris enn vi ellers ville hatt. Har Norge egentlig tjent på å være med i den europeiske kraftbørsen?

— Ja, er du gal! Det hele har vært en fantastisk historie for energilandet Norge som eksporterer både olje, gass og vannkraft. Du kan bare ta en titt rundt deg å se på alle velferdsgodene vi har, takket være inntektene fra energisalget vårt, mener Myhre.

Les også:

Han viser til at det den enkelte strømkunde eventuelt måtte ha tapt i høyere strømpriser, har man som samfunn fått mangedobbelt tilbake.

— Så må man huske på at selv om man i perioder med overskuddsstrøm har gått glipp av lavere strømpriser fordi overskuddet kunne selges til utlandet, har man også i perioder med mangel på vann i magasinene sluppet unna høye strømpriser grunnet import fra andre land, sier Myhre.