GRIMSTAD: — Vi har det siste året mottatt langt flere søknader om etablerertilskudd enn tidligere år, og har takket være en ekstrabevilgning fra Stortinget i fjor høst hatt mulighet til å tilgodese forholdsvis mange, sier Anne Britt Bjørdal som leder Innovasjon Norges Agder-kontor.

Hun forventer at pågangen fra gründere som søker om støtte til å få testet ideene sine i markedet og eventuelt å starte opp produksjon, bare vil øke når effekten av nedbemanningen i oljeserviceselskapene kommer for fullt.

Håper på mer penger

— Vi merker allerede stor pågang for inneværende år, og håper at det i revidert statsbudsjett stilles friske midler til disposisjon. Etablerertilskudd er et av virkemidlene som vi mener har god effekt, sier Anne Britt Bjørdal.

Nåløye

Lederen av Agder-kontoret til Innovasjon Norge legger ikke skjul på at det skal en del til for å få etablerertilskudd.

— Dette er høyrisikofinansiering, men gründerne må likevel overbevise oss om at de har en helt unik idé for å kunne oppnå støtte. De som ønsker å kopiere andre eller søker støtte til salg, import eller restaurantvirksomhet, kan ikke forvente positivt svar. Vi har heller ikke lov å støtte virksomheter som er i direkte konkurranse med andre, sier hun.

136 saker

Fjorårets etablertilskudd fordelte seg på 136 saker på Sørlandet, noe som betyr at det i snitt ble gitt 220.000 kroner til hver av dem. Etablerertilskuddene gis i to faser der det første runde gis 100.000 kroner støtte til en markedsundersøkelse. Noen av ideene stopper der, mens andre kan oppnå ytterligere støtte til å komme i gang med produksjon.

Flere må gi opp

— Vi ser at en stor andel av nyetablerere som starter opp virksomhet, har gitt opp etter tre til fem år. Vi vet imidlertid at det må letes bredt for å finne gull, sier Anne Britt Bjørdal.

Totalt bevilget Innovasjon Norgei fjor 304 millioner kroner til utvikling av næringslivet i de to Agder-fylkene.