— Alle vil flytte 200.000 arbeidsplasser fra oljeindustrien. De grønne ideene må være lønnsomme, men må ofte subsidieres for å komme i gang, sier Peter Klemsdal, leder for Sørlandets Kompetansefond.

Tidligfase

Fondet betaler pengepremien sammen med DNB. Innoventus Sør stiller med kompetansehjelp, og vil hjelpe vinneren ut i markedet.

— Vi ønsker å finne noen gode eksempler på tidligfase forretningsideer, som kan synliggjøre noe av potensialet for regionen, sier Geir Hammersmark i Innoventus Sør.

Kriteriene er at ideen er i en tidlig fase og den skal foreløpig ikke ha gitt betydelige inntekter. Det skal ennå ikke være solgt produkter, løsninger eller prototyper med kommersielle betingelser.

Konferanse

Vinneren skal kåres under Cleantech Agder-konferansen som arrangeres av Teknova og Kristiansand kommune på Odderøya 24. og 25. september. Den erstatter Solar-konferansen som har vært i Kristiansand tre år tidligere.

Det grønne skiftet er her

— Det grønne skiftet er her. Nå satser vi på ren teknologi, der bærekraft er stikkord. Vi håper å lage et nettverk for grønn teknologi på Sørlandet, sier Geir Hammersmark.

Hege Indresand i Teknova sier at industribedriftene i Eyde-nettverket har kommet langt med miljøvennlig energi. Elkem og Glencore er eksempler på bedrifter som har gjort mye.

— Vi utfordrer regionen til å finne enda flere. Alt ligger til rette for det på Sørlandet, sier Indresand, og får støtte av regionsjef Helge Hammersbøen i DNB.

Verdensledende

— Vi er i en omstillingstid på Sørlandet. Vi har verdensledende bedrifter innen oljeteknologi. Det er spennende om vi får koblet dette med cleantech. Nedgang skaper grobunn for vekst, sier bankmannen. Han sier at hele finansverden er i mer grønt modus nå enn tidligere.

Det stilles mer risikokapital til rådighet

— Det stilles mer risikokapital til rådighet. Man får bedre lånebetingelser for å satse miljøvennlig, sier Hammersbøen.

Peter Klemsdal skyter inn at miljøvennlig næring går fra å være noe politikerne snakket om til noe næringslivet er opptatt av.

Under Cleantech Agder-konferansen ønsker arrangørene å bygge kompetanse om en økonomisk lønnsom og miljømessig bærekraftig region for fremtiden.

— Vi henter inspirasjon til å løse utfordringene vi står ovenfor fra noen av de fremste regionale, nasjonale og internasjonale ekspertene på en grønn teknologi, sier Hege Indresand.

Solenergi

Den første konferansedagen fokuserer på solenergi, og tar for seg fremskritt og utvikling innen solenergisystemer og anvendelse av solenergi. Den andre dagen har fokus på Cleantech-temaet, og det kommer blant annet foredragsholdere som inspirerer med kunnskap om det kommersielle og finansielle bildet.

— Det blir også presentasjoner av Cleantech forskning og forretningsideer som har fått rotfeste i Norge eller Agder, opplyser arrangørene.