Rimi står strekt i Oslo, men betydelig svakere ut over i landet. Foto: KNUT-ERIK MIKALSEN
Rimi står strekt i Oslo. Foto: KNUT-ERIK MIKALSEN

— Ut fra et forbrukersynspunkthadde det vært best om Norge hadde beholdt sine fire landsdekkende,konkurrerende kjeder. Når det ikke er mulig er en sammenslåing av Coop og ICAden beste løsningen av flere mulige. Nå er det den nest minste kjeden somovertar den minste. Det hadde vært straks verre om en av de to store –Norgesgruppen eller Rema 1000 - hadde vært kjøperen. Det ville gitt en meruheldig ubalanse i markedet hvor de som er store i dag hadde blitt enda større,mener fagdirektør Gunstein Instefjord.

Utfordre hverandre

Gunstein Instefjord. Foto: Privat

Han mener konkurransen imarkedet vil bli sikret siden det vil være tre sammenlignbare aktører igjen som bør være i stand til å utfordre hverandre også på pris.

Instefjord sier at det ikkekommer som noen stor overraskelse at Ica kaster inn håndkleet i Norge, sidengruppen har hatt store og blodige tap gjennom mange år på sin virksomhet i Norge.

Men han tror det er usannsynligat Coop får overta alle av Icas tilsammen 553 butikker i Norge.

Må selge seg ned

— I flere fylker – i Nord-Norgeog dels Trøndelag – står Coop sterkt allerede uten Icas butikker, og her viljeg tror at Konkurransetilsynet vil komme til å kreve at Coop kvitter seg meden del butikker for at ikke gruppen skal få en for dominerende posisjon imarkedet. Men andre steder, som for eksempel i Oslo, står Coop svakt og vil fåen sterk vekst hvis den får anledning til å ta over Icas butikker, sierInstefjord.

Instefjord sier at de senere årsutvikling med stadig færre store aktører i matvaremarkedet ikke er et isolertfenomen i Norge.

— Vi ser den samme utviklingen iandre land, ikke minst ellers i Skandinavia, sier han, ogdet er en utvikling som ha mener gir grunn til bekymring.

Beholde Rimi-navnet

Matkroken er en av kjedene som omfattes av Coops kjøp av ICA Norges butikker. Foto: KNUT-ERIK MIKALSEN/Knut-Erik Mikalsen/Aftenposten

Dagligvareekspert Erik Fagerlid, partner i konsulentselskapet PA Consulting erheller ikke overbevist om at sammenslåingen vil føre til des tore prishopene.— Normalt sett vil jo ikke færre aktører i etmarked være gunstig for prisutviklingen, men hvis det skal bli økte priser som følgeav at ICA selger seg til Coop tror jeg det vil komme av situasjonen hosleverandørene. Det vil da være færre aktører å spille ut mot hverandre i prisforhandlingerog det vil så kunne gi økte priser i buitikkene, mener Fagerlid.

Han sier at han finner det naturlig om Coop, hvis kjøpetblir godkjent av konkurransemyndighetene, vil beholde navnet Rimi på de butikkene som går godt ogligger «riktig til».

— Folk oppfatter Rimi som butikker med gode priser. Debutikkene som ligger gunstig til i forhold til store kundestrømmer, vil detikke være naturlig å bygge om til noen av Coop-kjedens mindre kjente kjedenavn,mener Fagerlid.

Kritisk for konkurransen

— Vi ønsker flere, ikke færre aktører i dagligvarehandelen og hadde helst sett at ICA fortsatte som selvstendig aktør, sier administrerende direktør Helge Hasselgård i Dagligvareleverandørenes forening (DLF).

– Om vi nå må innse at det går fra fire til tre dagligvarekjeder, er det tross alt mindre problematisk at det er de to minste aktørene som finner sammen. Men det er kritisk for konkurransen om vi blir stående igjen med bare tre aktører i dagligvaremarkedet. Dette viser at det må legges bedre til rette for at nye aktører kan etablere seg, og behovet for en lov om god handelsskikk er bare enda tydeligere. Dette er politiske oppgaver, påpeker Hasselgård.