— Det er tøffere å være en mindre aktør i Norge enn i Sverige. Prisforskjellene på innkjøpsmarkedet er mye større i Norge enn i noe annet europeisk marked. Og innkjøpsprisen er en helt avgjørende del av kostnadene.

Det sa ICA-gruppens konsernsjef Per Strömberg da han møtte pressen mandag formiddag i forbindelse med salget av kjedens 553 norske butikker til Coop. Han henviste blant annet til tollsituasjonen og importrestriksjoner i Norge.

— Dette er ikke den eneste årsaken til at vi ikke har fått det til i Norge, men det er den viktigste, sier han til Aftenposten.

Han trekker også frem satsningen på stormarkedene «Maxi», som gjør det godt i Sverige, men ikke har lyktes i Norge.

Har tapt tre milliarder

Ica, som tjener penger i Sverige og vokser i de baltiske landene, har tapt store penger i Norge over flere år. Bare i fjor tapte Ica 861 millioner kroner i Norge, viser regnskapstall innhentet fra Brønnøysundregisteret.

— Vi har nok undervurdert forskjellene i mellom det svenske og norske markedet. Jeg tror det er svært usannsynlig at store internasjonale aktører vil satse i Norge. Det er et veldig vanskelig marked å trenge inn på, sa Strömberg videre.

Han hevder Ica har hatt fire-fem prosent høyere innkjøpspriser enn dagligvaremarkedets største aktør Norgesgruppen, og at dette har gjort det «umulig å bli et lønnsomt foretak».

Strömberg sier til Aftenposten at Ica har tapt tre milliarder svenske kroner på den norske virksomheten de siste fem årene.

Bakgrunn:

Slik vil oppkjøpet påvirke norske forbrukere

Coop betaler 2,5 milliarder kroner for Ica. Administrerende direktør Svein Fanebust mener oppkjøpet vil komme norske forbrukere til gode.

Tilsynelatende pur glede mandag formiddag. Foto: Pedersen, Terje

— Vi vil nå bli mer konkurransedyktige og en aktiv aktør på både pris og sortiment. Vi vi også ha en tilstedeværelse i hele landet, sier Fanebust.Strömberg understreket at alternativet til et salg ville vært å drive en «nedskalert versjon» av Ica i Norge. Konsernsjefen sa at dette ville medført en avslutning av samtlige butikker i Nord-Norge og nedleggelse av mindre lønnsomme butikker i Sør-Norge.

Fanebust hevder vi i det norske markedet på sikt kunne fått et duopol bestående av Reitangruppen og Norgesgruppen om ikke Coop hadde fått tilslaget på Icas norske butikker.

— Da kunne Coop kunne endt i en vond spiral, slik Ica har vært igjennom, sier Fanebust.

Rema: - Dette skal vi ta igjen

Ica driver i Norge kjedene Ica Supermarked, Rimi og Matkroken. Coop vektlegger at disse butikkene står sterkt i regioner hvor Coop selv ikke har hatt en like sterk markedsposisjon.

— Derfor mener vi dette er en god løsning som også sikrer butikker i distrikts-Norge. Mange steder er dette krevende, men vi har vist at vi får det til eksempelvis med vår nærbutikkjede Coop Marked. I tiden fremover skal vi vurdere om Icas nåværende konsepter skal innlemmes i Coops kjeder eller om de skal bestå som i dag, sier administrerende direktør i Coop, Svein Fanebust.

Ved årsskifte hadde Coop og Ica markedsandeler på henholdsvis 22,7 prosent og 11,1 prosent. Ica Norge har snaut 8900 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på 16,5 milliarder kroner.

– Det er den minste av de tre som får styrket sitt volum. Coop vil trolig komme styrket ut av dette, noe som sannsynligvis betyr ytterligere skjerpet konkurranse, sier Per Roskifte, konserndirektør for kommunikasjon i NorgesGruppen i en kommentar til NTB.– Det blir ikke store forskjeller i markedsandeler mellom oss og Coop, så det skal vi klare å ta igjen, sier Rema-sjef Ole Robert Reitan til NTB.

Fikk nei fra Konkurransetilsynet

Avtalen må godkjennes av Konkurransetilsynet. Tilsynet må ta en beslutning i løpet av 130 dager.

–Konkurransetilsynet vil gjøre en grundig vurdering av dette oppkjøpet. Strukturendringer i dagligvaremarkedet kan få stor betydning for konkurransen og dermed for forbrukerne. Vi vil se på hvordan dette oppkjøpet påvirker konkurransen både nasjonalt og lokalt, sier konkurransedirektør Christine Meyer i enpressemelding.

— Vi forventer et ja fra Konkurransetilsynet. Coop og Ica til sammen blir vesentlig mindre enn Norgesgruppen, sier Per Strömberg.

— Men Konkurransetilsynet vil neppe godkjenne transaksjonen i alle områder. Her har vi forberedt avhjelpende tiltak, sier Coop-sjef Svein Fanebust.

Dersom Konkurransetilsynet godkjenner Coops oppkjøp av ICA, står det tre store dagligvareaktører igjen i Norge: Coop, NorgesGruppen og Rema 1000. — Vi ønsker flere, ikke færre aktører i dagligvarehandelen og hadde helst sett at ICA fortsatte som selvstendig aktør, sier administrerende direktør Helge Hasselgård i Dagligvareleverandørenes forening (DLF).

– D et er kritisk for konkurransen om vi blir stående igjen med bare tre aktører i dagligvaremarkedet. Dette viser at det må legges bedre til rette for at nye aktører kan etablere seg, og behovet for en lov om god handelsskikk er bare enda tydeligere. Dette er politiske oppgaver, påpeker Hasselgård.