• LAGMANNSRETTEN: Fra lagmannsrettens behandling av drapssaken fra Mandal. Fra venstre bistandsadvokat Svein Kjetil Stallermo, forsvareren, advokat Sigurd Klomsæt, og aktor, statsadvokat Dennis Danielsen. FOTO: Hallgeir Oftedal

Drapsdømt anker til Høyesterett

Den 25 år gamle mandalitten, som er dømt for forsettlig drap på sin ekskjæreste Heidi Thisland Jensen, anker dommen fra lagmannsretten til Høyesterett.