• PRESTISJEPROSJEKT: På nesten 40.000 kvadratmeter skal mye av landets ledende miljøer innen kreftforskning samles, kloss inntil forskningsbygget og Radiumhospitalet. Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark inneholder også Ullern videregående skole, og har både Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus som leietakere. FOTO: Leer-Salvesen, Tarjei

Solgte seg ut av prestisjeprosjekt

Etter at Ansgar Gabrielsen ble nestleder i Helse Sør-øst, har han avviklet engasjementet sitt i et 40.000 m2 stort eiendomsprosjekt der Oslo universitetssykehus er største leietaker. Han går dermed glipp av en potensielt stor økonomisk gevinst.