Ankom Mandal til full jubel

Tolken Faizullah Muradi er tilbake på sørlandsk jord. Etter ankomst på Kjevik, bar det til Mandal og full fest!