• Ordfører i Grimstad, Hans Antonsen (V), mener det er bra at fusjon nå utredes. Varaordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen (KrF), mener at UiA vil tape på en fusjon.

Studiesteder kan bli nedlagt

Hvis UiA og Høgskolen i Telemark blir slått sammen, kan det føre til at studiesteder blir nedlagt på sikt.