KRISTIANSAND: – Vi har et utbrudd i rusmiljøet med forgreininger i flere retninger, sier Inger Ingebretsen, kommunalsjef for Livsmestring i Kristiansand kommune.

Søndag skrev Fædrelandsvennen at det var påvist smitte i rusmiljøet i Kristiansand. Det var da ikke klart hvor mange i rusmiljøet som var smittet.

Kristiansand kommune bekreftet onsdag at minst 13 personer er smittet i rusmiljøet.

Oppsøkende testing

Det pågår nå et omfattende smittesporingsarbeid i kommunen knyttet til utbruddet. I tillegg til at ansatte på Kløvertun koronasenter bidrar til testing og smittesporing, er det også satt av eget personell som driver oppsøkende testing av rusmisbrukere.

– Det er vanskelig å drive smittesporing i denne gruppa, og å få oversikt over nærkontakter og over hvordan smitten har oppstått, påpeker Ingebretsen.

– Må hele rusmiljøet koronatestes nå?

– Vi tester så mange som mulig, og vi ønsker å teste bredt. Mange ønsker også å teste seg, og vi benytter nå hurtigtester for denne gruppa.

– Utfordrende situasjon

Det er bekreftet koronasmitte på Blå Kors bo- og rehabiliteringssenter i Vågsbygd. Foto: Tormod Flem Vegge

– 13 personer i et begrenset miljø er vel et høyt tall?

– Det er mye. Dette er en utfordrende situasjon. Vi jobber nå med å sikre at de som trenger det kommer i karantene.

– Rusavhengige mennesker må jo nå i karantene og isolasjon. Hvordan skal man sikre at de blir i ro når de har et sug etter rus?

– Vi samarbeider med fastlegene deres, og vi er i dialog om hvordan vi kan hjelpe dem på best mulig måte.

– Du sier at utbruddet har forgreininger i flere retninger. Hva mener du med det?

– Rusmiljøet er et miljø som beveger seg mange steder, og derfor er det mange forgreininger.

Bekymret

– Er det forgreininger på tvers av kommunegrenser?

– Det kan det være, men det er foreløpig ingenting som tilsier det nå.

Ingebretsen sier at mange rusmisbrukere har underliggende sykdommer, og at dette er bekymringsfullt.

– Det gjør at mange kan være i risikogruppa, sier hun.

– Hva er hovedutfordringen nå?

– Om vi får mye smitte, må vi sikre bosteder for karantene og isolasjon. Vi må hjelpe dem som ikke har mulighet til å skaffe et sted å være, sier Ingebretsen, som sier hun ikke kjenner til at det har vært et lignende utbrudd som i Kristiansand i andre rusmiljøer i Norge.

– Vær ekstra forsiktige

Én beboer på Blå Kors bo- og rehabiliteringssenter i Vågsbygd er bekreftet smittet av covid-19. Foto: Tormod Flem Vegge

Onsdag bekreftet Blå Kors at det er smitte på deres bo- og rehabiliteringssenter i Vågsbygd.

– Jeg kan bekrefte ett smittetilfelle hos oss, sier Ole Vidar Sødal, virksomhetsleder for Blå Kors bo- og rehabiliteringssenter i Vågsbygd.

– Vi samarbeider godt med kommunen og Sørlandet sykehus i forbindelse med situasjonen, og vi følger rutiner som baserer seg på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, påpeker han.

Sødal understreker at personer som er i det aktive rusmiljøet i byen, må være varsomme framover.

– Jeg oppfordrer alle som har en tilknytning til rusmiljøet om å være ekstra forsiktige, sier han.

– Folk må opprettholde god håndhygiene og holde to meters avstand, fortsetter virksomhetslederen.

Det er 20 beboere på bo- og rehabiliteringssenteret i Vågsbygd.